W walce z ASF najważniejsza jest bioaesekuracja

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre prognozy

W 2017r. wzrosło krajowe pogłowie trzody chlewnej i bydła, co stanowi prognostyk wzrostu produkcji żywca wieprzowego i wołowego w bieżącym roku.

Ważna debata ministrów rolnictwa

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności była głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Ministrowie dyskutowali nad treścią komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej po 2010r.

Pieniądze na akwakulturę

Do 28 lutego można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Jest to wsparcie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Pomoc dla gospodarstw rolnych

Do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zaproszenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”.

Wizyta ministra rolnictwa Rumunii

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, afrykański pomór świń, sytuacja na rynkach rolnych oraz obrót nieruchomościami rolnymi to główne tematy omawiane podczas spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii Petre Daea.

Rolniku, powiedz stop upadkom!

„Upadek to nie przypadek” – to jedno z haseł działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2018 roku.

Rozmowy polsko-malezyjskie

Wiceminister Zbigniew Babalski spotkał się z sekretarzem generalnym w Ministerstwie Gospodarki Plantacyjnej i Surowców Malezji Datuk K. Yogeesvaran. Rozmawiano, m.in. o dostępie polskich towarów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego oraz współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej.

Resort rolnictwa przyjął priorytety

Poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa to niektóre z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-19 – zapowiedział w Ostródzie minister Krzysztof Jurgiel.