Wieś ma dobrych gospodarzy

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre wieści dla pracowników sezonowych

Trwają prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych. Zapewni ona dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym zminimalizowaniu obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika. Zawarte w projekcie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw.

Polska kiełbasa smakuje w Berlinie

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w Niemczech, na temat produktów mięsnych z polskiej wieprzowiny, w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem „Polska kiełbasa smakuje i jest wolna od ASF”.

Rośnie globalna produkcja mleka

Na świecie rośnie zapotrzebowanie na produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, w tym zwłaszcza na produkty mleczne. Spowodowane jest to zmianami demograficznymi charakteryzującymi się dynamicznym przyrostem populacji w krajach rozwijających się (głównie w Azji i Afryce) oraz wzrostem gospodarczym i poprawą sytuacji dochodowej ludności tych krajów.

KRUS podaje wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2018 r.

W Monitorze Polskim z 08.03.2018 r., poz. 273, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.

Sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce

Rok 2017 był rekordowy pod względem zbiorów ziemniaka w Polsce i w innych krajach, co spowodowało spadek cen. Produkcji w naszym kraju wzrosła o około 700 tysięcy ton do poziomu 9,5 mln ton. W stosunku do średniej z lat 2011-2015 był to wzrost o 1,6 mln ton.

Oświadczenie ministerstwa w sprawie raportu NIK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków w hodowlach zwierząt w Polsce, a w konsekwencji z istnieniem zagrożenia dla zdrowia konsumenta, która została zawarta w raporcie NIK dotyczącym, m.in. nadzoru nad stosowaniem antybiotykoterapii w hodowli zwierzęcej.

Szkolenie w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 26 marca na szkolenie adresowane do osób zajmujących się wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW.

Drożeje żywiec wieprzowy

Od początku lutego w krajowym skupie drożeje żywiec wieprzowy. W dniach 12–18.02.2018r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena trzody chlewnej kształtowała się na poziomie 4,47 zł/kg. To wzrost o 5% w stosunku do wcześniejszego tygodnia i 7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Żywiec wieprzowy był jednak o 7% tańszy niż przed rokiem.

Transfer nauki do praktyki

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowano przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów.