Resort rolnictwa przyjął priorytety

Poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa to niektóre z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-19 – zapowiedział w Ostródzie minister Krzysztof Jurgiel.

Dobre perspektywy dla wołowiny

Warunki chowu bydła opasowego w Polsce sprzyjają wzrostowi krajowej produkcji żywca wołowego. Globalny popyt oraz konkurencyjne ceny polskiej wołowiny na rynku unijnym pozwalają utrzymać eksport z Polski na wysokim poziomie.

ASF − edukacja i zwalczanie

O metodach zwalczania afrykańskiego pomoru świń debatowano podczas konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

Pieniądze na pomoc dla producentów świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Ruszyła XVI edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w kolejnym etapie Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Sejm o WPR

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie negocjacji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2020r.

Giełdy wyłączone z zakazu

Ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie obejmowało rolników sprzedających owoce i warzywa na giełdach rolno-spożywczych. To efekt postulatów środowisk rolniczych i bezpośrednia interwencja ministra rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela.

Kukurydza i pszenica na minusie

Duża konkurencja, zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, na tradycyjnych rynkach zbytu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wpływa ograniczająco na eksport zbóż z Unii Europejskiej.

Najlepsi farmerzy

Konkurs Rolnik – Farmer Roku wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych branżowych imprez. O jego randze świadczy coraz większa rzesza uczestników ubiegających się o laury zwycięzcy. Uroczysta finałowa gala XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku odbyła się 2 lutego w Warszawie.

Odpoczywaj na wsi

Promocja turystyki wiejskiej w skali regionów i kraju oraz dotarcie z ofertą do zagranicznych klientów − to najważniejsze cele projektu „Odpoczywaj na wsi”. W tym roku akcję zaplanowano na jeszcze szerszą skalę, niż w ubiegłych latach.