Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dożynki Prezydenckie w Spale

– Często nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie dzięki pracy rolnika, jego trudowi, dzięki także jego ryzyku, bo przecież jest zdany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów, właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni. I to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla polskiego państwa, ich ogromna, nieoceniona zasługa – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości dożynkowych w Spale.

Rusza kolejna edycja „Programu dla szkół”

W roku szkolnym 2018/2019 na „Program dla szkół” przeznaczono 234,11 mln zł. Skorzysta z niego prawie 2 mln uczniów z całej Polski. Nad jego realizacją czuwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zazielenienia a susza – odstępstwa

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

Finał konkursu

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński, zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Pomoc klęskowa dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR do 28 września.

Pomoc klęskowa dla rybaków

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018r. susza. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji do 28 września.

Unia Europejska głównym kierunkiem eksportu zbóż z Polski

W zakończonym sezonie 2017/2018 do krajów UE wyeksportowaliśmy 2,9 mln ton ziarna zbóż. Głównym partnerem handlowym Polski na rynku unijnym są Niemcy. Eksport zbóż do tego kraju w sezonie 2017/2018 wyniósł 2,3 mln ton i stanowił 77% całego wolumenu sprzedaży ziarna na rynek unijny.

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotkliwa susza dotknęła w tym roku wielu rolników i część z nich nie może wywiązać się z zawartych umów na dostawy produktów rolnych z przyczyn od nich niezależnych.

Minister rolnictwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Szef resortu rolnictwa wziął udział w dwóch panelach, na temat GMO oraz innowacyjności w rolnictwie.