Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom

W 100. lecie odzyskania niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej polscy rolnicy zostali uhonorowani specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej wspólnej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość.

Rozmowy o rolnictwie ekologicznym

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego. Omówiono postulaty NSZZ RI Solidarność zawarte w propozycji Zarysu Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce.

Więcej zboża

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wskazują, że światowe zbiory zbóż mogą być wyższe niż w poprzednim sezonie. Optymistyczne przewidywania dotyczą także Unii Europejskiej.

Światowy Dzień Pszczół

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w obchodach pierwszego Światowego Dnia Pszczół w Brdo pri Kranju na Słowenii. Wiceministra zaprosił Dejan Židan, wicepremier, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Republiki Słowenii.

Zmiana wysokości odszkodowania

Od 17 maja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uległa zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wizyta w Chinach

Sekretarz stanu Jacek Bogucki złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do tamtejszego rynku oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych.

Pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca w oddziałach regionalnych ARiMR.

Wnioski przedłużone o miesiąc

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca.

Dialog z rolnikami

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Rada działa od dwóch lat. W jej pracach bierze udział ponad sto organizacji.

Gazeta wybiórcza, czyli cała prawda o pałacu w Sieniawie

„Gazeta Wyborcza” w wydaniu papierowym i na swoim portalu opublikowała artykuł „Wart minister pałaca”. Brak zrozumienia przepisów prawa przez autorkę publikacji sprawia, że Czytelnicy zostali wprowadzeni w błąd.