Sukces koni z Michałowa

Wyhodowane w Stadninie Koni Michałów Emandoria, Galerida i Equator odniosły duży sukces na dwóch najważniejszych pokazach rozgrywanych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polska i kraje bałtyckie mówią jednym głosem

W Rydze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Jego głównym celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości rolnictwa po 2020r.

Rekordowo wysoki eksport mięsa

Od przystąpienia do Unii Europejskiej rośnie eksport mięsa z Polski, co pozwala na utrzymanie czołowej pozycji wśród unijnych eksporterów tego asortymentu. Polska jest największym unijnym eksporterem drobiu, trzecim eksporterem wołowiny oraz piątym – wieprzowiny.

Wnioski tylko przez internet

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski można składać do 15 maja 2018r.

Dobre wyniki eksportu rolno-spożywczego

Podczas VI Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podsumował dotychczasowe wyniki polskiej sprzedaży zagranicznej sektora rolnego.

Kasa uczestnikiem XXIV Targów AGROTECH

W trakcie odbywających się w dniach 16-18 marca br. XXIV Targów AGROTECH Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński wyróżnił „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS” maszyny i urządzenia spełniające wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

Konkurs dla strażaków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.

Wieś ma dobrych gospodarzy

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre wieści dla pracowników sezonowych

Trwają prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych. Zapewni ona dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym zminimalizowaniu obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika. Zawarte w projekcie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw.

Polska kiełbasa smakuje w Berlinie

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w Niemczech, na temat produktów mięsnych z polskiej wieprzowiny, w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem „Polska kiełbasa smakuje i jest wolna od ASF”.