#PracaDlaPolski

– W rolnictwie wiele się dzieje i trzy lata to właściwie epoka – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej podsumowującej 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze rolnictwa.

Dobre perspektywy dla polskiego drobiu indyczego

Polskie drobiarstwo wykazuje stałą tendencję rozwojową, a od 2014 roku nasz kraj jest unijnym liderem w produkcji drobiu. Jednocześnie (według danych FAO) Polska w 2016r. była piątym w Unii Europejskiej producentem mięsa indyczego, po Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, z 9% udziałem w unijnej produkcji.

Światowy Dzień Gleby

Gleba pełni kluczową rolę w produkcji żywności. Jednocześnie, poprzez możliwości wiązania dwutlenku węgla i udział w obiegu gazów cieplarnianych wpływa także na klimat. Po oceanach gleba jest największym magazynem dwutlenku węgla.

Współpraca się opłaca

Ważna informacja dla zainteresowanych wsparciem w ramach drugiego naboru wniosków z działania M16 „Współpraca”.

Nauka Praktyce

Pod takim tytułem odbyła się w ministerstwie konferencja podsumowująca wykonanie zadań programu wieloletniego pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” realizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Posiedzenie Komisji Kwalifikującej wyroby do Znaku Bezpieczeństwa KRUS w 2018 roku

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, m.in. przyznaje wyrobom o ponadprzeciętnym standardzie bezpieczeństwa Znak Bezpieczeństwa KRUS.

Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Katowicach w rozpoczęciu 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Tendencje na polskim rynku wieprzowiny

Polska jest czwartym, po Niemczech, Hiszpanii i Francji producentem wieprzowiny w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji.

Rozmowy ze Światową Organizacją Rolników

W przeddzień otwarcia Szczytu Klimatycznego COP 24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Katowicach z przedstawicielami Światowej Organizacji Rolników (WFO – World Farmers’ Organisation). W spotkaniu uczestniczył także minister środowiska Henryk Kowalczyk.

KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”.