Konie powinny nas łączyć, a nie dzielić

– Polacy kochają konie, a historia koni nierozerwalnie związana jest z historią Polski – podkreślił minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas czterdziestego, jubileuszowego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi.

Plan dla Wsi – zdrowa, polska żywność

Wśród ośmiu punktów „Planu dla Wsi” znalazło się wsparcie dla rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności wysokiej jakości.

Plan dla Wsi – biogospodarka

Rząd Mateusza Morawieckiego chce postawić na biogospodarkę jako innowacyjny trend w rozwoju polskiego rolnictwa, wspierany szeroko w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Rośnie eksport

Od akcesji Polski do UE utrzymuje się wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-maj 2018r. wyniosła 11,4 mld EUR i była o 6% większa niż rok wcześniej.

Konkurs rozstrzygnięty!

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Środki zwiększono o 15 mln zł

Więcej pieniędzy na pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

100 litrów na hektar

Wśród ośmiu punktów „Planu dla Wsi” znalazło się także zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego dla hodowców bydła.

Górale mają trudniej

Jednym z zadań „Planu dla Wsi” jest wsparcie rolnictwa na terenach górskich.

GUS szacuje zbiory zbóż

Według oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, gryki i prosa) pod zbiory w 2018r. wynosiła 7,2 mln ha i była o około 3% większa niż w roku ubiegłym.

Analiza na półmetku roku

Jednym z najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest zagospodarowanie państwowych gruntów. Warto przeanalizować wyniki dzierżawy, sprzedaży czy też nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom osiągnięte po VI miesiącach 2018r.