Grudzień 2016

Sezon ziemniaka?

Według prognoz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w sezonie 2016/2017 Polska wyeksportuje 60 tys. ton ziemniaków. To rekordowa ilość. W poprzednim sezonie na eksport trafiło zaledwie 16,2 tys. ton. Coraz więcej ziemniaków wysyłamy do krajów Unii Europejskiej.

Warto wspierać pszczelarstwo

Trwa pierwsza część zaplanowanego na trzy sezony programu wsparcia dla pszczelarstwa w Polsce. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 17,8 mln euro. Budżet obecnie realizowanego programu jest  o ponad milion euro wyższy, niż w poprzedniej edycji.

Fundusz Składkowy inwestuje w kolejny ośrodek rehabilitacji rolników

– W ciągu trzech lat powstanie w Supraślu w woj. podlaskim ośrodek rehabilitacji rolników – poinformował podczas konferencji prasowej  Adam Sekściński, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. – Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w północno-wschodniej Polsce.

Elektroniczne ułatwienia

Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych jest dostępny dla beneficjentów za pośrednictwem strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. PUE daje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

ANR wspiera lokalne inwestycje

W Osinie, w powiecie goleniowskim odbyła się uroczystość otwarcia gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych dróg osiedlowych. Ponad 80 % całej inwestycji sfinansował Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz zastępca dyrektora ANR OT w Szczecinie Jarosław Staszak.

Zmiany w PROW

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczą one wprowadzenia do PROW rozwiązań ograniczających skutki afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski.

Rozmowy ze związkowcami

Działania resortu rolnictwa, bioasekuracja, sytuacja na rynkach rolnych, ubezpieczenia  to  główne tematy  rozmów ministra Krzysztofa Jurgiela oraz podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.

Obowiązkowy spis zwierząt

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 31 grudnia upływa termin spisu bydła, owiec, kóz i świń. Wszystko po to, aby ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Biznesplan dla rolnictwa

Minister Krzysztof Jurgiel podsumował w Sejmie rok swojej pracy. Wśród ważnych, zrealizowanych zadań wymienił, m.in.  opracowanie  Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020.To pierwsza, kompleksowa analiza tej branży.

Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego

Od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe zasady płatności bezpośrednich.  Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją w sektorach: młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.