9 stycznia 2017

Filar rozwoju

Blisko rok trwają intensywne prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Po raz pierwszy polski rząd podniósł rolnictwo do rangi strategicznej gałęzi gospodarki.

Rząd wspiera uniwersytety ludowe

Rząd chce wzmocnić potencjał uniwersytetów ludowych. Koordynatorem działań w tym zakresie zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ARR przypomina winiarzom o złożeniu deklaracji

Każdy producent i przedsiębiorca wyrabiający wino jest zobowiązany do złożenia deklaracji o zbiorach winogron, produkcji wina lub moszczu winogronowego. Należy je złożyć w Centrali Agencji Rynku Rolnego do 15 stycznia 2017 roku. Niezłożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom.

Składka zdrowotna

Do 31 stycznia  rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w KRUS oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Wyniki finansowe lepsze od zakładanych

Wpływy Agencji Nieruchomości Rolnych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do 30 listopada 2016r. wyniosły ponad 1,8 mld zł, co oznacza realizację planu rocznego na poziomie 116%. W ubiegłym roku ANR przekazała do kasy państwa 1.484 mln zł, w tym 1.067,8 mln zł do budżetu i 416,2 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny. Tym samym Agencja zrealizowała plan finansowy za 2016 rok.

Trzeci bank

Bank BPS S.A., jest trzecim bankiem, który podpisał z Agencją Rozwoju Modernizacji Rolnictwa aneks do umowy o współpracy umożliwiający uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC. Wcześniej aneksy takie podpisały BGŻ BNP Paribas S.A. i SGB Bank S.A.