31 stycznia 2017

Światowa promocja

W bieżącym roku Agencja Rynku Rolnego chce skoncentrować się na umożliwieniu naszym przedsiębiorcom wejścia na rynki o dużym potencjale importowym, na których nie ma jeszcze polskiej żywności lub jest dostępna na niewielką skalę.

Inteligentne przetwórstwo

Przetwórstwo rolno-spożywcze należy do najbardziej obiecujących gałęzi polskiej gospodarki. Jesteśmy w tym sektorze także liczącym się graczem na rynku europejskim. Ze względu na istotne znaczenie gospodarcze, branża rolno-spożywcza znalazła się wśród Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli gałęzi przemysłu o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym.

Konkurs pod patronatem Prezydenta RP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Konkurs objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych, KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy.

Zdrowa żywność dla dzieci

Od roku szkolnego 2017/2018 ruszy nowy program, promujący wśród dzieci i młodzieży zdrową dietę, bogatą w owoce, warzywa i mleko. Łączna kwota na jego dofinansowanie może wynieść 440 mln zł rocznie.

Dobra współpraca ANR z samorządami

Agencja Nieruchomości Rolnych pomaga społecznościom lokalnym. Każdego roku przekazuje samorządom nieodpłatnie ok. 1000 ha nieruchomości na realizację zadań własnych oraz udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości ok. 40 mln zł. Działania te podnoszą standard życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.

Ruszyły kredyty klęskowe

Od lutego Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom limity środków na udzielanie kredytów klęskowych w pierwszym kwartale tego roku.

Nadzór i skuteczna kontrola

W bieżącym roku Inspekcja Weterynaryjna stanie się jednym z najważniejszych narzędzi w realizacji planów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi, m.in. o zapewnienie warunków równej konkurencji, poprawę bezpieczeństwa żywności oraz stabilizację i rozwój rynków rolnych.

Grypa ptaków − rekompensaty

Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski grypy ptaków, otrzymają rekompensaty. Pomoc zostanie udzielona na wniosek producenta drobiu. Wnioski należy składać do 28 lutego, do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.