Grypa ptaków − rekompensaty

Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski grypy ptaków, otrzymają rekompensaty. Pomoc zostanie udzielona na wniosek producenta drobiu. Wnioski należy składać do 28 lutego, do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku producent musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada. Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby. Dopłaty wynoszą: 25 zł – indyk lub struś, 15 zł – kaczka lub gęś, 5 zł – kura, perlica lub przepiórka, 4 zł – pozostałe gatunki drobiu.

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni prowadzący mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa.

Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

  1. których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;
  2. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;
  3. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.