Ruszyły kredyty klęskowe

Od lutego Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom limity środków na udzielanie kredytów klęskowych w pierwszym kwartale tego roku.

Daniel Obajtek, prezes ARiMR, poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych  (linia kredytowa o symbolu K01, K02, DK01, DK02). Pierwszego lutego, na internetowej platformie aplikacyjnej, Agencja udostępniła współpracującym bankom limit akcji kredytowej na pierwszy kwartał tego roku, w wysokości 250 mln zł  i środki w kwocie 2,07 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

O kredyt z linii K01 i K02, DK01, DK02 rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.