Zdrowa żywność dla dzieci

Od roku szkolnego 2017/2018 ruszy nowy program, promujący wśród dzieci i młodzieży zdrową dietę, bogatą w owoce, warzywa i mleko. Łączna kwota na jego dofinansowanie może wynieść 440 mln zł rocznie.

Dotychczas, zdrowe odżywanie wśród uczniów realizowały dwa programy: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Od nowego roku szkolnego zastąpi je jeden, promujący dietę bogatą w warzywa, owoce i mleko. Produkty te zostaną dostarczone do szkół, a dzieci wezmą udział w akcjach edukacyjnych.

Program ma poszerzyć wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności oraz zdrowej diety, a także nauczyć je samodzielnego dokonywania dobrych wyborów żywieniowych. Program ma charakter długoterminowy. Pierwsze strategie krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej mają obejmować perspektywę sześciu lat szkolnych (począwszy od roku 2017/2018).

Na realizację programu zostanie przeznaczone dofinansowanie z budżetu UE oraz z  budżetu krajowego. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel 250 mln euro na rok szkolny, z czego dla Polski zagwarantowano 22 mln euro, czyli prawie 100 mln zł. Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego to 340 mln zł rocznie.

Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone w strategii krajowej. Priorytetowo, dzieci powinny otrzymywać świeże owoce, warzywa i/lub mleko spożywcze, w tym bezlaktozowe. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność akcji, rozszerzony zostanie asortyment produktów dostarczanych do szkół. Chodzi o to, aby zapewnić różnorodność, a dzieci miały możliwość poznać i polubić również nowe przysmaki, które staną się stałym składnikiem ich diety teraz i w przyszłości.