Styczeń 2017

Gotowanie pod okiem Karola Okrasy

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach był organizatorem konkursu kulinarnego, który odbył się 11 stycznia pod okiem polskiego mistrza kuchni Karola Okrasy. Było to wydarzenie z cyklu Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulturowe. Agencja Rynku Rolnego wspierała tę inicjatywę.

Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR

W Nowej Cerekwi (gm. Kietrz) odbyło się spotkanie kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Izby Rolniczej w Opolu z rolnikami powiatu głubczyckiego. Było to jedno z cyklu planowanych spotkań poświęconych problemom rolnictwa w regionie opolskim.

Kolejna, ministerialna szkoła rolnicza.

Z początkiem tego roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło od samorządu prowadzenie szkoły rolniczej w Żarnowcu, w województwie śląskim. W sumie, pod nadzorem MRiRW znajduje się 47 placówek edukacyjnych. W tegorocznym budżecie ministerstwa zaplanowano na ich utrzymanie i rozwój ponad 216 mln zł.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

Do 28 lutego emeryci i renciści Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymają roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. świadczeń (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

Unijna Rada Ministrów

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W obradach uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel.

Wnioski o dopłatę do materiału siewnego

W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.

Konsumencki patriotyzm

Od stycznia można oznaczać artykuły rolno-spożywcze informacją „Produkt polski”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie określające wzór znaku graficznego.

Producenci mają więcej do powiedzenia

Weszła w życie ustawa o funduszu promocji produktów rolno-spożywczych.  Realizuje ona postulaty rolników. Zmieniono nie tylko zasady wydatkowania, ale także składy komisji kierujących funduszami.

ASF – posiedzenie międzyresortowego zespołu

Pod przewodnictwem Krzysztofa Jurgiela, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się kolejne posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Składanie wniosków o płatność w ARR

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do 14 lutego 2017r. można składać wnioski o płatność na ograniczenie dostaw mleka za I okres ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016r.