Luty 2017

Rośnie polski eksport produktów rolno-spożywczych

Rok 2016 to kolejny rok wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. W minionym roku jego wartość wyniosła 24,2 mld euro i była o ponad 1 proc. wyższa niż w 2015r.

Rolnictwo w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd przyjął „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. To najważniejszy dokument, określający tempo i kierunek rozwoju Polski do 2030 roku. Ważną rolę pełnią w nim obszary wiejskie i rolnictwo.

W grupie siła

– Resort rolnictwa skieruje na najbliższe posiedzenie rządu projekt ustawy o spółdzielniach rolników – zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności spółdzielni na rynku rolnym.

Pieniądze na współpracę

Prawie 58 mln euro przeznaczono na działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki te pomogą wdrożyć innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania w sektorze rolniczym. W projekcie chodzi o wspieranie współpracy pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami.

Szlachetne angliki

– Stuletnia tradycja zobowiązuje! Dlatego Stadnina Koni Iwno podejmuje nowe wyzwania – przekonuje prezes Przemysław Pacia. Hodowla koni w Polsce kojarzy się głównie ze smukłymi arabami. Tymczasem mamy także długoletnie tradycje w hodowli koni pełnej krwi angielskiej, czyli tzw. folblutów. Stadnina przy pomocy nadzorującej ją Agencji Nieruchomości Rolnych zamierza rozwijać hodowlę koni tej rasy i dochować się w Iwnie szlachetnych linii.

Oferty tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni specjalny portal, na którym będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich

Do końca marca br. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie realizuje pilotażowy profilaktyczny program badań przesiewowych obejmujący rolników i ich dorosłych domowników (mających powyżej 18 lat), podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, oraz osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą.

Plan dla każdego województwa

– Do końca przyszłego roku zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich – zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel, podczas Targów Hodowlanych Zagroda w Ostródzie i towarzyszącej im Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz Mazurskim Agro Show.

Troska o klimat i polskie interesy

Priorytetowym zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest, m.in. wdrażanie polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Nie wszystkie rozwiązania, proponowane przez EU są jednak dla Polski korzystne.

Ożywienie popytu na mleko i produkty mleczarskie

Wzrost popytu na produkty mleczarskie na świecie, w tym szczególnie ze strony Chin, a także USA, Filipin, Meksyku i Rosji, spowodował, że po ponad dwuletnim okresie dekoniunktury światowy rynek mleka wszedł w fazę ożywienia. W efekcie w drugiej połowie 2016r., zarówno na świecie, jak i w Polsce, wzrosły ceny zbytu artykułów mleczarskich, a w konsekwencji ceny skupu mleka.