Marzec 2017

Niepowtarzalna szansa promocji

W specjalnym liście, minister Krzysztof Jurgiel zachęca do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Atrakcyjna oferta gruntów inwestycyjnych

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie dysponuje nie tylko gruntami rolnymi. Posiada największą w Europie Środkowo-Wschodniej ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Na inwestorów czeka ponad 5,9 tys. działek położonych na terenie całej Polski, które zajmują około 70 tys. ha.

Pszczelarz Roku

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłoszono wyniki rywalizacji o tytuł „Pszczelarza Roku”. W spotkaniu uczestniczyli minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech.

„Lekcje zdrowia” ARR

We wszystkich Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego organizowane są „Lekcje zdrowia” mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania. Są one skierowane do uczniów szkół podstawowych. W ostatnim czasie zajęcia te przeprowadzili pracownicy z Oddziałów Terenowych z Kielc, Olsztyna i Łodzi.

Pełnomocnik KOWR

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał zarządzenie o powołaniu pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Został nim sekretarz stanu Zbigniew Babalski.

List Prezesa KRUS w sprawie wieku emerytalnego

Szanowni Rolnicy,
uprzejmie informuję, że 19 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), która od 1 października 2017 r. obniża wiek emerytalny. Zatem w zakresia podstawowego wieku emerytalnego zostanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r.

W międzynarodowym gronie o obrocie ziemią rolną

Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Premia dla młodych rolników

Od 27 kwietnia do 26 maja młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Nabór wniosków o płatności

Do 15 maja można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników

Na działania w ramach „pakietu Hogana” zostało przeznaczone 98 mln zł. O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego.