Kwiecień 2017

Kto chce otrzymać pieniądze, musi się spieszyć!

Tylko do 28 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie o takie wsparcie ubiega się około 1800 rolników.

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Szacowanie strat będzie łatwiejsze

Wczesna wiosna, która w tym roku przyszła w marcu i późniejsze spadki temperatur niosą ryzyko szkód w wyniku przymrozków. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana „Grupa Zadaniowa do spraw monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie”.

Rynek miodu w Polsce

Krajowe miody stają się coraz bardziej popularne na rynkach zagranicznych. Produkcja miodu w Polsce w 2016r. wyniosła ponad 24,3 tys. ton i była o 10% większa niż w poprzednim roku.

„Słodkie” porozumienie

W obecności Krzysztofa Jurgiela, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostało podpisane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru. Jego stronami są: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce. Dokument określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.

Finaliści wykazali się wyjątkową wiedzą

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Na laureatów czekało pięć indeksów tej znakomitej uczelni.

Dzierżawa lepsza od sprzedaży

W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy prezesie ANR. Podczas narady poinformowano, że w ubiegłym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Agencja Nieruchomości Rolnych  wydzierżawiła prawie cztery razy więcej państwowej ziemi niż sprzedała.

Polskie jajka

Jaja, ze względu na szerokie zastosowanie oraz walory odżywcze są cennym składnikiem diety człowieka oraz niezbędnym surowcem dla przemysłu spożywczego. Polska w unijnej produkcji jaj kurzych zajmuje siódme miejsce (z 8% udziałem).

Zabytki czekają na inwestorów

Agencja Nieruchomości Rolnych dysponuje bogatą ofertą nieruchomości zabytkowych. W Zasobie Agencji pozostaje 698 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym 530 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych. Do sprzedaży przygotowano prawie 80 tego rodzaju nieruchomości, a sześć transakcji jest finalizowanych.

Przygotowani na klęski żywiołowe

Odbyło się pierwsze, organizacyjno-techniczne posiedzenie Grupy Zadaniowej do spraw monitoringu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie.