Maj 2017

Rozmowy ministra Jurgiela z komisarzem Hoganem

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się w Brukseli z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Politycy rozmawiali, m.in. o afrykańskim pomorze świń, grypie ptaków i wspólnej konferencji na temat innowacji w rolnictwie w Polsce.

Nie tylko konie

Pałac i Stadnina Koni Walewice to nie tylko jedna z kilku elitarnych stadnin w Polsce, ale również utytułowany hodowca bydła, ryb oraz „Najlepszy Produkt Turystyczny 2016r.” Województwa Łódzkiego.

BSE opanowane

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) − poinformowano podczas sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt.

Amerykanie prognozują niższe zbiory zbóż

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wskazują, że światowe zbiory zbóż w sezonie 2017/2018 mogą być niższe od rekordowo wysokich zbiorów odnotowanych w roku 2016/2017.

Pomoc po przymrozkach

Niespotykane, jak na tę porę roku, kwietniowe przymrozki w niektórych rejonach kraju spowodowały szkody w uprawach rolnych, zwłaszcza drzew, krzewów owocowych i truskawek.

Dopłaty w terminie

Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed terminem wyznaczonym przez Unię Europejską.

Szansa na indeks

Młodzież z obszarów wiejskich może skorzystać ze stypendiów pomostowych przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Troska o bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym jednym z najważniejszych zadań KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczestniczy w wielu ważnych wydarzeniach związanych z rolnictwem, starając się jak najszerzej propagować ideę bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Koński Jedwabny Szlak

Polskę odwiedziła delegacja Chińskiego Związku Końskiego pod przewodnictwem Yue Geofanga, Sekretarza Generalnego. Polska i Chiny podpisały porozumienie o handlu oraz wymianie technologii hodowli. Chińczycy są zainteresowani kupnem koni w Polsce i zapowiadają, że częściej będą się zjawiać na naszych aukcjach. W tym tej największej – w Janowie Podlaskim.

Grunt to dobry zawód

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał porozumienia w sprawie przejęcia od samorządów kolejnych szkół rolniczych. Pod skrzydła resortu rolnictwa przejdą placówki w Sypniewie oraz Marszewie.