Sierpień 2017

Rząd nie zapomniał o poszkodowanych rolnikach

Wśród osób poszkodowanych nawałnicami znaczną część stanowią rolnicy. Wielu z nich poniosło duże straty, niektórzy utracili dorobek całego życia. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rząd przyjął program pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub ulewy.

Agencja pomaga w usuwaniu szkód

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku czynnie uczestniczy w usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez województwo pomorskie z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku.

Pomoc dla poszkodowanych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku tegorocznych wichur i nawałnic mogą w ramach obowiązujących przepisów ubiegać się o pomoc w opłaceniu składek.

Nawet pół miliona na „zielone” gospodarstwa

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podsumowanie programu pomocy żywnościowej

Zakończyły się briefingi prasowe podsumowujące tegoroczną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Odbyły się one w 16 miastach w Polsce. Wzięli w nich udział wojewodowie, przedstawiciele Caritasu i dyrektorzy Ośrodków Terenowych Agencji Rynku Rolnego. Podsumowano realizację programu w każdym województwie.

Popyt na produkty mleczarskie

Notowane w pierwszej połowie 2017r. ożywienie globalnego popytu na produkty mleczarskie pozytywnie wpłynęło na wzrost polskiego eksportu tej branży.

Chcemy bogatej wsi

Nie ma wolnej Polski bez polskiej wsi, nie ma niepodległości bez ziemi, nie ma zgody w narodzie, jeśli źle się traktuje mieszkańców wsi.

Wincenty Witos

Chińska delegacja w Polsce

Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela w Polsce przebywał minister rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Han Changfu.

W oczekiwaniu na zaliczki

Od 16 października ruszą zaliczki na dopłaty bezpośrednie. Podobnie jak w ubiegłym roku zostaną one wypłacone w wysokości 70 proc. i dotyczyć będą wszystkich, 17 form wsparcia. Całkowita kwota potrzebna na sfinansowanie zaliczek wynosi ok. 2,4 mld euro.

Żniwny raport

Zgodnie z informacjami płynącymi z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, korzystna aura w większości województw pozwoliła na intensywne prowadzenie prac żniwnych. Gwałtowne burze, ulewy i wichury utrudniały zbiór zbóż w północnej i zachodniej części kraju oraz częściowo także na Śląsku.