Luty 2018

W walce z ASF najważniejsza jest bioasekuracja

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre prognozy dla drobiu

W tym roku przewidywany jest dalszy wzrost eksportu drobiu z Polski. To efekt utrzymania konkurencyjności cenowej na rynku unijnym oraz odbudowy relacji handlowych na rynkach krajów trzecich.

Alternatywa dla importowanego białka GMO

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie z perspektywy przemysłu paszowego”. Debatę zorganizowała Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.

Konkurs dla szkół

Do końca lutego szkoły ponadgimnazjalne o profilu rolniczym i leśnym mogą nadsyłać zgłoszenia rejestracyjne do I etapu X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Współorganizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wyzwania dla doradztwa rolniczego

W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. Wzięli w niej udział przedstawicieli służb doradczych z wielu krajów Unii Europejskiej.

Spotkanie z Ambasadorem Tunezji

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z Ambasadorem Republiki Tunezyjskiej w Polsce Sghaierem Fatnassi. Rozmowy zorganizowano na prośbę strony tunezyjskiej.

Zmiana konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Dobre prognozy

W 2017r. wzrosło krajowe pogłowie trzody chlewnej i bydła, co stanowi prognostyk wzrostu produkcji żywca wieprzowego i wołowego w bieżącym roku.

Ważna debata ministrów rolnictwa

Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności była głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Ministrowie dyskutowali nad treścią komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej po 2020r.

Pieniądze na akwakulturę

Do 28 lutego można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Jest to wsparcie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.