7 lutego 2018

Giełdy wyłączone z zakazu

Ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie obejmowało rolników sprzedających owoce i warzywa na giełdach rolno-spożywczych. To efekt postulatów środowisk rolniczych i bezpośrednia interwencja ministra rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela.

Kukurydza i pszenica na minusie

Duża konkurencja, zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, na tradycyjnych rynkach zbytu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wpływa ograniczająco na eksport zbóż z Unii Europejskiej.

Najlepsi farmerzy

Konkurs Rolnik – Farmer Roku wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych branżowych imprez. O jego randze świadczy coraz większa rzesza uczestników ubiegających się o laury zwycięzcy. Uroczysta finałowa gala XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku odbyła się 2 lutego w Warszawie.

Odpoczywaj na wsi

Promocja turystyki wiejskiej w skali regionów i kraju oraz dotarcie z ofertą do zagranicznych klientów − to najważniejsze cele projektu „Odpoczywaj na wsi”. W tym roku akcję zaplanowano na jeszcze szerszą skalę, niż w ubiegłych latach.

Przyjazny pracodawca

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz pierwszy została wyróżniona Certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat został przyznany na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Pieniądze dla producentów trzody

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wizja Zero

30 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której przewodniczącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński.