Kukurydza i pszenica na minusie

Duża konkurencja, zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, na tradycyjnych rynkach zbytu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wpływa ograniczająco na eksport zbóż z Unii Europejskiej.

Według Komisji Europejskiej w okresie od 1 lipca 2017r. do 23 stycznia 2018r. eksport zbóż z UE (wyrażony w ekwiwalencie ziarna) ukształtował się na poziomie 18,1 mln ton, o 17% niższym niż w tym samym okresie sezonu 2016/2017. Do spadku eksportu przyczyniło się ograniczenie wywozu pszenicy (o 18%, do 13 mln ton) i kukurydzy (o 60%, do 0,6 mln ton). Sprzedaż zagraniczna pozostałych zbóż była większa niż rok wcześniej.

Dynamika zmian eksportu zbóż z UE w sezonie 2017/2018 w porównaniu z sezonem 2016/2017 (w okresie od 1 lipca do 23 stycznia)

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Pszenicę zwyczajną z UE wywożono przede wszystkim do Algierii (22% eksportu tego zboża) i Arabii Saudyjskiej (16%). Tunezja kupiła 53% wyeksportowanej pszenicy durum, a Maroko – 13%. Ziarno jęczmienia eksportowane było do Arabii Saudyjskiej (43% eksportu tego zboża) i Iranu (12%), a kukurydza do Turcji (32% eksportu) i Libanu (24%).

Import zbóż do UE w sezonie 2017/2018 jest większy niż przed rokiem z uwagi na niski poziom zapasów początkowych. Kraje UE w okresie od 1 lipca 2017r. do 23 stycznia 2018r. zaimportowały 12,8 mln ton zbóż (w ekwiwalencie ziarna), o 36% więcej niż w porównywalnym okresie sezonu 2016/2017. Zwiększył się, m.in. przywóz ziarna kukurydzy (o 54%, do 9,3 mln ton), jęczmienia (o 4%, do 0,3 mln ton) i żyta (ponad 3-krotnie, do 29 tys. ton). Import pszenicy, podobnie jak w porównywalnym okresie sezonu 2016/2017, wyniósł 3 mln ton.

Kukurydzę sprowadzano do UE głównie z Brazylii (51% ogółu importu tego ziarna) i Ukrainy (34%), pszenicę zwyczajną z Ukrainy (36%) oraz Mołdawii (24%), a jęczmień przede wszystkim z Ukrainy (66% ogółu importu tego ziarna).