Odpoczywaj na wsi

Promocja turystyki wiejskiej w skali regionów i kraju oraz dotarcie z ofertą do zagranicznych klientów − to najważniejsze cele projektu „Odpoczywaj na wsi”. W tym roku akcję zaplanowano na jeszcze szerszą skalę, niż w ubiegłych latach.

– „Odpoczywaj na wsi” to platforma zintegrowanych działań skupiająca podmioty publiczne, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Organizację Turystyczną, Polską Federację Turystyki Wiejskiej oraz wszystkie instytucje zaangażowane w popularyzację turystyki wiejskiej. Chcemy pokazać naturę i krajobraz, spokój polskiej wsi, ofertę kulinarną i polski smak. Stąd też pomysł na markę „Odpoczywaj na wsi” i zintegrowane działania. Chcemy podejść do turystyki wiejskiej bardzo kompleksowo − wyjaśnia podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Tegoroczną edycję akcji zainaugurowano w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Podczas specjalnej konferencji zaprezentowano nie tylko plany, lecz także efekty wcześniejszych działań zrealizowanych w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Spotkaniu towarzyszyła Giełda Dobrych Praktyk przedstawiająca najciekawsze oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki.

– Orientujemy się już, że turyści z krajów Europy Zachodniej najczęściej zainteresowani są kulinariami i rękodziełem artystycznym. Kulinaria to także główny temat pytań o agroturystykę wśród gości z Azji. W kilku krajach zachodnioeuropejskich modny jest wypoczynek na wsi połączony z obserwowaniem ptaków lub tropieniem zwierzyny. Chodzi o mieszkanie kilka dni jak najbliżej natury – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
Plan tegorocznych działań związanych z akcją „Wypoczywaj na wsi” zapowiada się wyjątkowo interesująco. Zaplanowano organizację stoisk firmowych podczas 11 krajowych turystycznych imprez targowych. We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oferta „Odpoczywaj na wsi” pojawi się m.in. na targach, m.in. w Berlinie, Sztokholmie i Londynie.

– Nasza rola polega na przygotowaniu oferty. Na stoiskach targowych musi przecież znaleźć się to, co najważniejsze – konkretna oferta wypoczynku na wsi. Obecność Federacji w pracach nad projektem służy temu, by na tych stoiskach znalazła się oferta rekomendowana, oferta, za którą ponosimy odpowiedzialność – podkreśla Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Wsparcie rozwoju turystyki krajowej stanowi ważny element polityki rządu Prawa i Sprawiedliwość. W ten model wpisuje się turystyka wiejska, oferująca atrakcyjny produkt, podkreślający charakterystyczne walory polskiego dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego. Projekt „Odpoczywaj na wsi” koordynuje resort rolnictwa. W tym roku, obok udziału w imprezach targowych, zaplanowano szereg innych działań wspierających, jak wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację ogólnopolskich konkursów, seminariów, warsztatów, szkoleń oraz inwentaryzację produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
www.odpoczywajnawsi.pl