ASF − edukacja i zwalczanie

O metodach zwalczania afrykańskiego pomoru świń debatowano podczas konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

Eksperci poruszyli problem zabezpieczania stad hodowlanych przed wirusem ASF, zagadnienia związane ze zwalczaniem choroby oraz zaprezentowali metody mogące ograniczyć rozprzestrzenianie się tej groźnej dla trzody chlewnej choroby.

Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa, mówiąc o strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń przywołał unijne i krajowe regulacje prawne, które są podstawą do zwalczania ASF. Przypomniał, że przestrzeganie zasad bioasekuracji daje szansę na ochronę stada przed wirusem i ogranicza jego rozprzestrzenianie się. Ponadto pozwala rolnikom, których hodowle ucierpiały w wyniku choroby, o ubieganie się o odszkodowanie.

− Program bioasekuracji przewiduje uzyskanie odszkodowania za ubite lub zabite świnie przebywające w gospodarstwie oraz możliwość uzyskania rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w tym gospodarstwie do końca okresu obowiązywania Programu w przypadku złożenia oświadczenia o niespełnieniu wymagań w zakresie bioasekuracji, czyli dobrowolnej rezygnacji z utrzymywania świń przez okres obowiązywania Programu − podkreślił Rafał Romanowski.

− Obecnie zakończono działania związane ze składanymi oświadczeniami o niespełnieniu wymagań bioasekruacji i będą wykonywane kontrole spełniania wymagań określonych w Programie − dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu w MRiRW przypomniał także o obowiązku, obejmującym teren całego kraju, zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej faktu znalezienia zwłok dzików do pobierania od nich próbek do badań.

Na temat ograniczania populacji dzika w kontekście skutecznych metod walki z chorobą mówił Główny Łowczy PZŁ Bartłomiej Popczyk. O sytuacji epizootycznej, programie bioasekuracji i zwalczaniu ASF informował Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. Natomiast o występowaniu wirusa oraz metodach zabezpieczania stad hodowlanych mówił prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIWet.