Resort rolnictwa przyjął priorytety

Poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa to niektóre z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-19 – zapowiedział w Ostródzie minister Krzysztof Jurgiel.

W Ostródzie odbyła się czwarta edycja targów Mazury Agro Show, które połączono z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Ekspozycję odwiedził minister Krzysztof Jurgiel.

– W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. To dobry czas, aby pochwalić się sukcesami, jakie odnosimy. Zaliczam do nich, m.in. Mazurskie Agro Show. Cieszy mnie, że z roku na rok rośnie powierzchnia ekspozycyjna. W Polsce powstał swoisty trójkąt wystawienniczy, gdzie prezentowane są najnowocześniejsze maszyny rolnicze – Poznań, Kielce i Ostróda – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na targach szef resortu zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Prawa i Sprawiedliwości.

– Pierwsze dwa lata pracy były okresem bardzo dobrym dla polskiego rolnictwa. Teraz do programu wprowadzamy nowe zadania, tak aby przyspieszyć rozwój polskiej wsi – powiedział minister Jurgiel i dodał, że wśród priorytetów znalazły się, m.in. poprawa jakości życia na wsi, opłacalność produkcji rolnej, negocjacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, współpraca międzynarodowa, rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa sprawnej administracji.

Minister przypomniał, że dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej wchodzi w decydującą fazę. W maju Komisja Europejska ma przedstawić informację o podziale środków wieloletnich ram finansowych.

– Zostaną określone koperty finansowe dla poszczególnych państw. Liczymy na kopertę co najmniej równą. Będzie też nowa jakość w programowaniu. Do tej pory mieliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dla każdego państwa będzie Plan Strategiczny. Zostaną ustalone na poziomie Unii Europejskiej cele i mierniki, do których mamy przygotować programy – powiedział szef resortu rolnictwa i podkreślił, że ważne jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej z budżetu Unii.

Minister poinformował również, że dokument zawierający omówienie priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 został udostępniony na stronie internetowej ministerstwa: https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Priorytety-Ministerstwa-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi-na-lata-2018-2019.

Targi Mazury Agro Show odbyły się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowano je w nowoczesnym obiekcie wystawienniczym Expo Mazury. Na ponad 35 tys. m kw. swoje oferty maszyn i urządzeń rolniczych przedstawiło ponad 200 wystawców krajowych i zagranicznych. Na wystawie przygotowano stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wystawę zorganizowała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.