Ruszyła XVI edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w kolejnym etapie Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W tegorocznej edycji jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku główną nagrodą był ciągnik marki Ursus.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Eliminacje są etapem weryfikacyjnym, podczas którego komisje sprawdzą, czy w ocenianych gospodarstwach przestrzegane są zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

  • 31.03.2018r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 25.05.2018r. – zakończenie etapu regionalnego konkursu
  • 15.06.2018r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 09.07-27.07.2018r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2018/Regulamin_BGR_2018.pdf