Marzec 2018

ASF w Europie

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

Dla Polski najważniejszy jest wzrost opłacalności produkcji

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku to główny temat Europejskiego Forum Rolniczego zorganizowanego w Jasionce pod Rzeszowem. Uczestniczyli w nim, m.in. minister Krzysztof Jurgiel, komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej Phil Hogan oraz ministrowie rolnictwa Francji, Czech i Węgier.

Rośnie eksport jaj konsumpcyjnych

Polska jest ważnym unijnym producentem jaj konsumpcyjnych. Czynnikami stymulującymi rozwój krajowej produkcji są popyt eksportowy oraz konsumpcja krajowa.

Laureaci konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Zakończyła się dwudziesta trzecia edycja corocznego konkursu Kasy adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach wypadkowych i zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. 22 marca br. Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński podczas konferencji poświęconej działaniom prewencyjnym Kasy w 2018 r. wręczył nagrody zwycięzcom konkursu.

Dobra koniunktura na maszyny rolnicze

Od ubiegłego roku rośnie produkcja maszyn rolniczych. W porównaniu z rokiem 2016 wyprodukowano o 16,2% więcej ciągników rolniczych, o 24,6%, siewników polowych, o 21,5%, spulchniarek. Ten optymistyczny trend jest efektem ożywienia popytu na krajowym rynku, ale też zwiększenia eksportu.

E-wnioski

Do 26 marca rolnicy złożyli przez Internet blisko 50 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. Najwięcej było ich w województwach małopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i podkarpackim.

Sukces koni z Michałowa

Wyhodowane w Stadninie Koni Michałów Emandoria, Galerida i Equator odniosły duży sukces na dwóch najważniejszych pokazach rozgrywanych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polska i kraje bałtyckie mówią jednym głosem

W Rydze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Jego głównym celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości rolnictwa po 2020r.

Rekordowo wysoki eksport mięsa

Od przystąpienia do Unii Europejskiej rośnie eksport mięsa z Polski, co pozwala na utrzymanie czołowej pozycji wśród unijnych eksporterów tego asortymentu. Polska jest największym unijnym eksporterem drobiu, trzecim eksporterem wołowiny oraz piątym – wieprzowiny.

Wnioski tylko przez internet

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski można składać do 15 maja 2018r.