18 kwietnia 2018

Obradowała Rada Ministrów Rolnictwa UE

Najważniejszym punktem obrad była prezentacja przez Komisję Europejską projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Polska zabiegała, aby te kwestie zostały uregulowane na poziomie unijnym.

Nie wypalaj traw!

Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane. Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!

Ochrona pracowników sezonowych

Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

KOWR pomaga społecznościom lokalnym

W ciągu ponad 25 lat swego funkcjonowania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (a wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych) przekazał nieodpłatnie ponad 365 tys. ha gruntów, a w samym 2017r. ponad 2200 ha. Do samorządów lokalnych trafiło łącznie 58,2 tys. ha, a w ubiegłym roku 645 ha. KOWR udzielił też w ubiegłym roku samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 30 mln zł.

Lider w produkcji borówki

Polska jest największym producentem borówki w Unii Europejskiej, z 25 proc. udziałem w zbiorach. W światowej produkcji nasz kraj zajmuje czwarte miejsce (po Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie), z blisko 3 proc. udziałem.

Silna marka kluczem do sukcesu

Budowa silnej marki polskiej żywności to podstawowy warunek do zwiększania wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Jest to trudniejsze zadanie nawet od pozyskiwania nowych rynków zbytu.

Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik – pilotażowy Program KRUS

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona pilotażowemu Programowi „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, której gospodarzami byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski i Prezes KRUS – Adam Wojciech Sekściński.

O Wieloletnich Ramach Finansowych w Brukseli

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w seminarium poświęconym Wieloletnim Ramom Finansowym po 2020r., które odbyło się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.