Rośnie popyt na miód z Polski

W Polsce zwiększa się liczba rodzin pszczelich oraz producentów miodu, co wynika ze wzrostu popytu krajowego i eksportowego. W 2017r. zarejestrowanych było w Polsce ponad 1,55 mln rodzin pszczelich, o 3,2% więcej niż w roku 2016.

Najwięcej rodzin pszczelich znajduje się w woj. lubelskim (192 tys.) oraz w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim (po 146 tys.). Najmniejsze pogłowie pszczół przypada na woj. podlaskie (41 tys.) i opolskie (46 tys.). Z rejestrów prowadzonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii wynika, że w 2017r. rodziny pszczele posiadało 70,3 tys. podmiotów zajmujących się pszczelarstwem – najwięcej w woj. małopolskim i lubelskim.

Miody produkowane w Polsce stają się coraz bardziej popularne na rynkach zagranicznych, co potwierdza rosnący wolumen eksportu. W 2017r. (według wstępnych danych GUS) eksport miodu z Polski zwiększył się w relacji rocznej o 5%, do 15,5 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 12%, do 37 mln euro. Głównymi odbiorcami miodu z Polski były kraje UE, których udział w strukturze wolumenu eksportu wyniósł 98%. Najwięcej krajowego miodu zakupiły Francja (4,1 tys. ton), Niemcy (3,2 tys. ton), Hiszpania (1,6 tys. ton) oraz Belgia (1,5 tys. ton). Średnia cena eksportowa miodu w 2017r. wyniosła 2,40 euro/kg wobec 2,26 euro/kg w roku poprzednim.

Import miodu do Polski wyniósł 26 tys. ton wobec 24 tys. ton w 2016r. Jednocześnie wartość importu zwiększyła się o 13%, do 52 mln euro. Głównymi dostawcami miodu na rynek polski, tak jak w poprzednim roku, były: Ukraina (14 tys. ton), Chiny (7,8 tys. ton) oraz Bułgaria (1,4 tys. ton). Średnia cena importowanego miodu wynosiła 1,97 euro/kg wobec 1,89 euro/kg w 2016r.