Kwiecień 2018

Lider w produkcji borówki

Polska jest największym producentem borówki w Unii Europejskiej, z 25 proc. udziałem w zbiorach. W światowej produkcji nasz kraj zajmuje czwarte miejsce (po Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie), z blisko 3 proc. udziałem.

Silna marka kluczem do sukcesu

Budowa silnej marki polskiej żywności to podstawowy warunek do zwiększania wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Jest to trudniejsze zadanie nawet od pozyskiwania nowych rynków zbytu.

Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik – pilotażowy Program KRUS

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona pilotażowemu Programowi „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, której gospodarzami byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski i Prezes KRUS – Adam Wojciech Sekściński.

O Wieloletnich Ramach Finansowych w Brukseli

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w seminarium poświęconym Wieloletnim Ramom Finansowym po 2020r., które odbyło się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

Sprawa dopłat wciąż jest otwarta

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KOWR pomaga społecznościom lokalnym

W 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał uprawnionym podmiotom ponad 2,2 tys. ha gruntów. Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów są samorządy lokalne. W ubiegłym roku na realizację zadań własnych otrzymały 645 ha.

Rozmowy polsko-saksońskie

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki gościł ministra środowiska i rolnictwa landu Saksonia Thomasa Schmidta. Spotkanie odbyło się na zaproszenie strony polskiej i było kontynuacją serii wcześniejszych dyskusji na temat rozwoju obszarów wiejskich, prowadzonych w 2017r. w Dreźnie i w Berlinie.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z oferty mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Kredyt dla hodowców

Rolnicy, którzy w związku z ASF mają problemy ze spłatą bieżących zobowiązań, mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła podpisywanie umów na kredyty.

Rozmowy w ramach COPA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w rozmowach przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem.