Maj 2018

Konsultacje Polsko-Rumuńskie

Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w Warszawie w pierwszych Polsko-Rumuńskich Konsultacjach Międzyrządowych, które odbywały się pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Rumunii Vioricy Dăncili.

Rośnie pogłowie trzody chlewnej

Według wstępnych danych GUS w marcu 2018r. pogłowie świń w Polsce liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych. Pogłowie tuczników zwiększyło się o 9,1%, warchlaków – o 4,8%, a prosiąt – o 5,5%. Loch było o 2,2% więcej, w tym loch prośnych – o 0,8% więcej.

Zmiany w zakresie kontroli i kar

W związku z procederem przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

16+1 w Republice Litewskiej

Rozmowy z Chinami w formacie 16+1, forum o marnotrawieniu żywności, spotkanie z litewskimi ministrem rolnictwa oraz targi AgroBalt, to najważniejsze punkty wizyty podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego na Litwie.

Zostały dwa tygodnie

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018r. został wydłużony. Dotychczas złożono 769 940 e-wniosków.

Zakazane ziemniaki z Egiptu

W ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię. W związku z tym minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską.

List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci
wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości.

Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom

W 100. lecie odzyskania niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej polscy rolnicy zostali uhonorowani specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej wspólnej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość.

Rozmowy o rolnictwie ekologicznym

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego. Omówiono postulaty NSZZ RI Solidarność zawarte w propozycji Zarysu Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce.

Więcej zboża

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wskazują, że światowe zbiory zbóż mogą być wyższe niż w poprzednim sezonie. Optymistyczne przewidywania dotyczą także Unii Europejskiej.