13 czerwca 2018

Pomocnik przy zbiorach – 4,5 tys. umów

Niespełna miesiąc temu weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy świadczenia pomocy przy zbiorach. Zawarto już ok. 4,5 tys. takich umów. Umowę zawiera rolnik z osobą pomagającą przy zbiorach.

Pomoc dla zadłużonych gospodarstw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zobowiązań finansowych podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przewiduje on nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw.

Rośnie produkcja artykułów mleczarskich

Polska jest jednym z największych dostawców mleka w Unii Europejskiej – po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech. Znacząca podaż surowca i dobrze rozwinięta baza przetwórcza pozwala utrzymać krajowej branży mleczarskiej status liczącego się unijnego producenta.

Polska-Teksas, wymiana młodych rolników

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z przedstawicielami uniwersytetu stanowego Texas A&M University. W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do nas w ramach programu wymiany między obu krajami, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Konkurs na finiszu

Wojewódzki etap XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dobiega końca. 15 czerwca zakończy się kolejny, tym razem wojewódzki etap XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Dyskutowali o płatnościach

W Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie odbyła się trzydniowa Konferencja Agencji Płatniczych Państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyli, obok przedstawicieli ARiMR, delegacje dziesięciu rolniczych agencji płatniczych: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.