Finał konkursu

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom ósmej edycji Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były upadki stanowiące grupę zdarzeń wypadkowych najczęściej występujących w gospodarstwach rolnych. Swoje pomysły dotyczące zapobiegania wypadkom podczas prac wykonywanych na wsiach przedstawiło 36 116 dzieci z 2 987 szkół podstawowych.

Działania prewencyjne Kasy prowadzone pod hasłem „Upadek – to nie przypadek”, w które wpisany jest konkurs, mają na celu rozbudzenie świadomości uczniów z terenów wiejskich i zaszczepienie w nich pozytywnych i odpowiedzialnych form zachowania podczas prac rolniczych, w których, szczególnie latem, bierze udział ogromna liczba dzieci.

Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, zwracając się do rodziców i opiekunów najmłodszych uczestników, podkreślił, że: praca i życie rodzinne w gospodarstwie rolnym nieustannie się przenikają – nie sposób ich rozdzielić. Zadaniem dorosłych jest więc czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, zapewnienie im opieki i właściwych warunków do zabawy. Jednocześnie istotne jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwe zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

Prezes podziękował także rodzicom, opiekunom uczestników konkursu, a także pracownikom Kasy – za pomoc w upowszechnianiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, pogratulował też laureatom wiedzy, talentu i pomysłowości w ukazaniu idei tegorocznego konkursu.

Tegoroczną edycję konkursu KRUS zorganizował we współpracy z PIP, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Medialnego wsparcia udzieliły: Telewizja Polska S.A. Program I, dwutygodnik Agro Serwis, telewizja interaktywna Agronews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, witryna Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, portal Agrobaca Top Traktor, miesięcznik Agrotechnika, portal i miesięcznik Wieści Rolnicze, Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych Agro oraz magazyn Rolniczy Przegląd Techniczny.

Spośród 96 prac zakwalifikowanych do etapu centralnego Centralna Komisja Konkursowa wyróżniła, ostatecznie 51 prac.

Laureatami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

 • I miejsce – Wojciech Tomczak, ZS w Klęce, woj. wielkopolskie;
 • II miejsce – Kamil Góra, SP im. Leona Hempla w Skorczycach, woj. lubelskie;
 • III miejsce – Natalia Rastawicka, SP im. Orła Białego w Jakubowie, woj. mazowieckie;

w II grupie wiekowej (klasy 4-7)

 • I miejsce – Karolina Pułaska, SP im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, woj. mazowieckie;
 • II miejsce – Krzysztof Pochwatka, SP im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach, woj. lubelskie;
 • III miejsce – Kamil Filla, SP w Dąbrowie, woj. opolskie.

W obu grupach wiekowych przyznano również wyróżnienia Prezesa Kasy:

 • Sebastian Barys, SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy, woj. śląskie;
 • Patrycja Patyk, Publiczna SP im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach, woj. małopolskie;
 • Hanna Gładkowska, SP im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, woj. kujawsko-pomorskie;
 • Nikola Krzyżewska, SP im. W. Broniewskiego w Polkowskiem, woj. opolskie;
 • Hubert Choiński, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, woj. podlaskie;
 • Mateusz Maciąg, Publiczna SP w Jadownikach, woj. świętokrzyskie;
 • Faustyna Kośka, SP im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem, woj. łódzkie;
 • Kinga Kaplarczyk, SP im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Radosław Giergiel, SP w Szczeglinie, woj. zachodniopomorskie;
 • Piotr Gałysa, SP im. Orła Białego w Miękini, woj. dolnośląskie;
 • Jan Andrzejczak, ZS Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, woj. pomorskie;
 • Gabriela Masłowska, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej, woj. podkarpackie;
 • Roksana Pokorska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej, woj. lubuskie;
 • Lena Grzelak, SP w Lutomii Dolnej, woj. dolnośląskie;
 • Michał Batko, SP im. Marii Konopnickiej w Trzebuni, woj. małopolskie;
 • Alicja Dryja, SP im. M. Kopernika w Sadlnie, woj. wielkopolskie;

w II grupie wiekowej (klasy 4-7)

 • Krystian Sipurzyński, SP w Sowach, woj. wielkopolskie;
 • Weronika Nowacka, SP nr 13 w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie;
 • Miłosz Krajewski, SP nr 1. im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem, woj. podlaskie;
 • Nikola Kuzia, SP im. Unii Europejskiej w Karsiborze, woj. zachodniopomorskie;
 • Zofia Mejza, SP im. K. Makuszyńskiego w Gronowie, woj. lubuskie;
 • Martyna Boniecka, SP im. Marii Konopnickiej w Kowalewie, woj. kujawsko-pomorskie;
 • Dorian Jedynak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, woj. pomorskie;
 • Emilia Osadnik, SP im. W. Broniewskiego w Krzanowicach, woj. śląskie;
 • Zuzanna Modrzewiecka, SP w Młodzawach, woj. świętokrzyskie;
 • Adrianna Kunecka, SP im. Orła Białego w Miękini, woj. dolnośląskie;
 • Jakub Podoba, SP w Zielenicach, woj. małopolskie;
 • Zuzanna Szularz, SP im. Brata Alberta w Narolu, woj. podkarpackie;
 • Wiktoria Bagan, SP w Gałdowie, woj. warmińsko-mazurskie;
 • Jakub Budzyn, SP im. Stefana Batorego Filia w Falkowej, woj. małopolskie;
 • Klaudia Kęska, SP w Sernikach, woj. lubelskie;
 • Mateusz Getz, SP nr 1 w Kożuchowie, woj. lubuskie.

Wyróżnienia i nagrody konkursowe ufundowane przez wymienione instytucje otrzymali:

 • Weronika Szota, SP im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, woj. małopolskie (I grupa wiekowa) oraz Julia Wojtczak, SP im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, woj. mazowieckie (II grupa wiekowa) od portalu Agrobaca Top Traktor;
 • Marcel Pietrzak, SP im. M. Kownackiej w Kłodawie, woj. pomorskie; Emilia Bołkun, SP w Nowym Dworze, woj. podlaskie; Wiktor Kwiatkowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu, woj. świętokrzyskie (I grupa wiekowa) oraz Milena Kosińska, ZS w Drohiczynie, woj. podlaskie; Weronika Łoń, Publiczna SP w Jadowie, woj. mazowieckie; Aleksandra Drelichowska, SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, woj. wielkopolskie (II grupa wiekowa) od GRUPY AZOTY Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Tygodnika Poradnik Rolniczy, AGRO Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych oraz dwutygodnika Agro Serwis;
 • Julia Owczarek, SP nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie, woj. zachodniopomorskie (I grupa wiekowa) od Miesięcznika Wieści Rolnicze;
 • Zuzanna Czubak, SP im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, woj. dolnośląskie (I grupa wiekowa) oraz Natalia Kuzia, ZS Samorządowych w Nowogrodzie, woj. podlaskie (II grupa wiekowa) od firmy Swimer® oraz Gospodarz.pl Twojego Portalu Rolniczego;
 • Zuzanna Czubak, SP im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, woj. dolnośląskie (I grupa wiekowa) oraz Natalia Kuzia, ZS Samorządowych w Nowogrodzie, woj. podlaskie (II grupa wiekowa) od firmy Swimer® oraz Gospodarz.pl Twojego Portalu Rolniczego;
 • Marcelina Olbińska, Niepubliczna SP w Lutrach, woj. warmińsko-mazurskie (I grupa wiekowa) oraz Dominik Ordak, SP w Starym Jarosławiu, woj. zachodniopomorskie (II grupa wiekowa) od miesięcznika Agrotechnika oraz Rolniczego Przeglądu Technicznego.

Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody, które z pewnością przyniosą im radość i zabawę podczas wakacji, a także pomogą im rozwijać się i kształtować w dalszych etapach nauki.

Nagrodzonym dzieciom serdecznie gratulujemy!