27 czerwca 2018

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

W związku z licznymi apelami kierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poparcia pełnego zakazu stosowania 3 substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, ministerstwo przedstawiło wyjaśnienia.

Możemy być „tygrysem Europy” jeżeli chodzi o rolnictwo

Jak najszybsze uruchomienie pomocy dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu suszy zapowiedział w Szepietowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W Podlaskim ODR odbyły się Dni z Doradztwem Rolniczym, którym towarzyszyła wystawa zwierząt hodowlanych.

Rośnie eksport produktów rolno-spożywczych

Wysoka jakość polskiej żywności –naturalnej, smacznej i bezpiecznej – budzi zaufanie zagranicznych konsumentów. W rezultacie od akcesji Polski do UE utrzymuje się wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski.

Susza jest – komisje nie działają

Susza jest ekstremalna, a komisje nie działają. Tak być nie może – podkreślił minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z lokalnymi jednostkami OSP

22 czerwca Prezes Kasy Adam Wojciech Sekściński spotkał się w Centrali KRUS z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stawiski. Wspólne działania, które od ponad 15 lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochronę mienia rolników przed skutkami pożarów i negatywnych zjawisk przyrody.

Spotkanie grupy roboczej ds. LEADER

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu grupy tematycznej do spraw Podejścia LEADER. Grupa spotkała się już po raz dziewiąty, a obradom przewodniczył przedstawiciel Polskiej Sieci LGD Witold Magryś.

Szkolenie w ARiMR

Jak przygotować dokumentację związaną z konkurencyjnym wyborem oferentów – to temat szkolenia, jakie 16 lipca odbędzie się siedzibie Agencji Restruktyracji i Modernizacji Rolnictwa.