Lipiec 2018

Poparcie dla polskiego wniosku w sprawie suszy

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), na wniosek Polski, ministrowie oraz komisarz ds. rolnictwa omawiali sytuację rolników dotkniętych w Polsce suszą.

Prognoza cen

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych. Sporządzono prognozy na wrzesień i grudzień 2018r.

Można pracować na ugorach

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Obchody w Michniowie

W Michniowie, w województwie świętokrzyskim, odbyły się obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Rok ustawy o przewadze kontraktowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów był gospodarzem konferencji poświęconej działaniom w sprawie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Obok gospodarza uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Piotr Serafin, dyrektor generalny.

Pomoc producentom świń

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR wraz z uchwałą o zgodzie na unijny program pomocowy dla hodowców świń, którzy w związku z ASF zaniechali produkcji.

Szkolenie dla producentów

Jak sięgnąć po pomoc na tworzenie grup producentów rolnych – ARiMR zaprasza na szkolenie.

KRUS przypomina – bezpieczeństwo ponad wszystko

Kierunki działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.

MRiRW dołącza do portalu GOV.PL

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest kolejnym resortem, który zmienia stronę internetową, na lepiej dostosowaną do oczekiwań i potrzeb odbiorców.

O nowych propozycjach dla rolnictwa

Rozmowa na temat nowych, skuteczniejszych zasad współpracy z organizacjami rolniczymi – na rzecz polepszenia sytuacji polskiego rolnictwa – zdominowała spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych.