4 lipca 2018

Rozmowy polsko-litewskie

Jan Krzysztof Ardanowski: nie można dążyć do zmniejszenia środków na finansowanie WPR, ponieważ będzie to ze szkodą dla europejskich społeczeństw.

Giedrius Surplys: unijna perspektywa 2021-2027 jest ambitna pod względem celów, ale nie pod względem możliwości.

Susza – komisji wciąż mało

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów.

Premia dla młodych rolników

30 lipca upłynie termin składania wniosków o przyznanie bezzwrotnej pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”. Można dostać 100 tys. zł.

Pieniądze na modernizację gospodarstw

Do 27 lipca można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Rolnicy mogą liczyć nawet na 900 tys. zł.

Przed nami wielki finał

Zakończony został przedostatni, wojewódzki etap XVI Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który wyłonił 16 laureatów. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powstaje Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.

Prognoza globalnych zbiorów zbóż

W czerwcu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował kolejną prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2018/2019. Z uwagi na występującą suszę w Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w niektórych rejonach Federacji Rosyjskiej, przewidywany jest nieco mniejszy wzrost zbiorów w porównaniu z prognozą opublikowaną w maju br.