11 lipca 2018

MRiRW dołącza do portalu GOV.PL

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest kolejnym resortem, który zmienia stronę internetową, na lepiej dostosowaną do oczekiwań i potrzeb odbiorców.

O nowych propozycjach dla rolnictwa

Rozmowa na temat nowych, skuteczniejszych zasad współpracy z organizacjami rolniczymi – na rzecz polepszenia sytuacji polskiego rolnictwa – zdominowała spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rośnie produkcja i eksport drobiu

Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) rosnący popyt konsumpcyjny na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów. W 2018r. światowa produkcja kurcząt prawdopodobnie wzrośnie o blisko 2%, do 92,5 mln ton.

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od 1 lipca weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Minister na naradzie ambasadorów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Można dostać 60 tys. zł

Już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.