Minister na naradzie ambasadorów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Tematem przewodnim spotkania były założenia polskiej polityki zagranicznej oraz rola dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki za granicą.

Szef resortu rolnictwa wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz oraz z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Sz. Szynkowskim vel Sęk wzięli udział w panelu „Rola dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki za granicą – współpraca MSZ z instytucjami zewnętrznymi”.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił rolę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w systemie promocji polskiego sektora rolno-spożywczego. Zwrócił uwagę na rolę radców rolnych i potrzebę zmiany struktury polskiego eksportu. Minister podkreślił także konieczność ścisłej współpracy pomiędzy resortami rolnictwa, spraw zagranicznych i przedsiębiorczości.

W drugiej części panelu, w oparciu o konkretne przykłady, uczestnicy dyskutowali o formach współpracy oraz o potrzebach poszczególnych instytucji wobec placówek RP.

 

Fot. Minister Ardanowski, wiceminister Szynkowski vel Sęk i minister Emilewicz