Rośnie produkcja i eksport drobiu

Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) rosnący popyt konsumpcyjny na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów. W 2018r. światowa produkcja kurcząt prawdopodobnie wzrośnie o blisko 2%, do 92,5 mln ton.

Wyższy poziom produkcji przewidywany jest, m.in. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, UE i Chinach, tj. w rejonach o największym znaczeniu dla globalnej podaży tego mięsa. Komisja Europejska prognozuje, że produkcja drobiu w UE w 2018r. wzrośnie do 14,8 mln ton, ale tempo tego wzrostu będzie nadal umiarkowane i wyniesie 1,2%.

Polska od 2014r. jest największym producentem produktów drobiowych w Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2018r. krajowa produkcja drobiu prawdopodobnie rosła w tempie umiarkowanym. Świadczą o tym wyniki produkcji przemysłowej mięsa drobiowego w okresie pierwszych czterech miesięcy br., która była o 0,8% większa niż przed rokiem. Przyspieszenie dynamiki wzrostu produkcji prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie br. w wyniku procesu odbudowy relacji handlowych z krajami pozaunijnymi. Przewiduje się, że tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce w 2018r. będzie większe niż w roku 2017 i wyniesie około 5%.

Polska, tak jak w przypadku produkcji, jest największym eksporterem drobiu na rynku unijnym. Czynnikami, które stymulują wzrost sprzedaży zagranicznej drobiu, jest konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku unijnym, wysoka jakość oferty handlowej oraz rosnący popyt na drób w Unii Europejskiej i na świecie.

W okresie styczeń–kwiecień 2018r. z Polski wyeksportowano 476 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tusz), o 14% więcej niż w tym samym okresie 2017r. W całym 2018r. tempo wzrostu eksportu drobiu wyniesie około 10% i będzie determinowane przede wszystkim utrzymaniem przewagi cenowej na rynku UE. Ostateczny wolumen sprzedaży zagranicznej będzie w dużym stopniu uzależniony od możliwości eksportu do państw pozaunijnych.