25 lipca 2018

Eksport szansą dla polskiego rolnictwa

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że Polska nie godzi się na propozycję Komisji Europejskiej, polegającą na zmniejszeniu unijnego budżetu na rolnictwo.

Rozmowy polsko-chińskie

Okazją do utrzymania intensywnego dialogu ze stroną chińską była wizyta w Polsce wiceministra Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinronga. Odbyło się spotkanie dwustronne z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego.

Więcej pieniędzy na „Modernizację gospodarstw rolnych”

5 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększająca, m.in. limity dostępnych środków finansowych na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” związane z racjonalizacją technologii, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu, zwiększeniem skali i poprawą jakości produkcji.

Powstanie Narodowy Holding Spożywczy

Z „resztek”, które zostały z majątku Skarbu Państwa po złodziejskiej prywatyzacji na początku okresu transformacji, utworzony zostanie jeden organizm: Narodowy Holding Spożywczy.

Wzrośnie produkcja mleka

Rosnąca liczba ludności na świecie, a także zmiana modelu konsumpcji na coraz bardziej zbliżony do obserwowanego w krajach wysoko rozwiniętych, skutkują stałym wzrostem produkcji mleka. Z prognoz Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO wynika, że w 2018r. światowa produkcja mleka osiągnie poziom 829 mln ton, o 2,1% (o około 17 mln ton) wyższy od szacowanego na 2017r. i o 32% (o 201 mln ton) wyższy niż w 2004r.

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Kasa przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r.