Wrzesień 2018

Z Europy tylko Polska może eksportować drób do Chin

Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni.

Rząd dla rolnictwa

Rada Ministrów przyjęła projekty trzech ustaw dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich: o sprzedaży bezpośredniej, kołach gospodyń wiejskich i ułatwieniach prawa żywnościowego.

Więcej czasu na wnioski

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31 października terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

Rozmowy polsko-francuskie

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przyjął ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Lévy’ego. Tematami spotkania były stan i perspektywy współpracy polsko-francuskiej w obszarze rolnictwa, w kontekście możliwości i wyzwań, jakie stoją obecnie przed europejskim i światowym rolnictwem.

Rozmowy o rolnictwie z Uzbekistanem

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z chargé d’affaires Ambasady Uzbekistanu w Warszawie Bachromem Babajewem. Tematem rozmów były perspektywy współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Uzbekistanem, także w zakresie handlu i inwestycji.

Rośnie pogłowie bydła w Polsce

Korzystne warunki naturalne do chowu bydła oraz utrzymujący się popyt eksportowy na polską wołowinę, głównie ze strony krajów UE, sprzyjają wzrostowi pogłowia bydła w Polsce.

Wielka gala

21 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach koło Poznania odbyła się finałowa gala XVI Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Wdzięczni Polskiej Wsi

Pierwsze, wpisane w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ogólnopolskie święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” odbyło się w Wąwolnicy.

O hodowli koni w Polsce

– Trzeba zwiększyć dochodowość z hodowli koni. To jeden z wniosków z posiedzenia Rady ds. rozwoju hodowli koni w Polsce – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski po spotkaniu.

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.