Październik 2018

Co dalej z eksportem wieprzowiny do USA?

Trwa intensywny dialog ze stroną amerykańską na temat zniesienia wprowadzonych, nieuzasadnionych restrykcji dla importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

Utworzenie takiego Funduszu zapowiedzieli minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz dyrektor generalny KOWR Piotr Serafin.

Pomoc po suszy

Blisko 449 mln zł trafiło już na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą.

Warzywny lider

Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, po Hiszpanii i Włoszech. Roczna krajowa produkcja w latach 2004-2017 wynosiła od 4,8 mln ton do 5,7 mln ton. To około 9% zbiorów w Unii Europejskiej.

Konkurs medialny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w mediach do udziału w XXIV Konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Zarządzanie ryzykiem

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w Bratysławie w Ministerialnej Konferencji na temat oceny ryzyka i narzędzi zarządzania ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym.

Realizacja Planu dla Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawnie realizuje Plan dla Wsi premiera Mateusza Morawieckiego.

Energetyka, Środowisko, Rolnictwo

Minister rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczył w cyklicznej konferencji organizowanej od 2016 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Rośnie eksport produktów mięsnych z Polski

Od początku 2018r. notowany jest wzrost sprzedaży zagranicznej mięsa i jego przetworów z Polski. Największą dynamikę wzrostu zarówno wolumenu, jak i wartości eksportu odnotowano w przypadku drobiu.

Rząd rozwija pomoc żywnościową

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podsumowali dotychczas przeprowadzone działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i poinformowali o dalszych planach prowadzenia tej pomocy.