3 października 2018

Znamy stawkę płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

Debatowali ministrowie

O przyszłości obszarów wiejskich po 2020 roku i produkcji wysokiej jakości żywności na Radzie Ministrów UE.

W Poznaniu o polskiej żywności

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się kilku imprez targowych adresowanych do branży spożywczej, gastronomicznej i opakowaniowej. Wziął w nich udział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Ochrona przed ASF i powodzią

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018r.

Rośnie produkcja mleka

Postępujący w Polsce proces restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej przyczynia się do systematycznego wzrostu towarowości produkcji mleka surowego. W ślad za wzrostem cen skupu mleka na rynku unijnym, również w Polsce ceny surowca od lipca 2018r. nieznacznie rosną.

Dzieci będą ubezpieczone

28 września Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.