Znamy stawkę płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1. Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie 308,18    zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika 175,62    zł/ha
4. Płatność dodatkowa 178,01    zł/ha
5. Płatność do bydła 293,04    zł/szt.
6. Płatność do krów 373,70    zł/szt.
7. Płatność do owiec 101,39    zł/szt.
8.  Płatność do kóz 54,78    zł/szt.
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04    zł/ha
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52    zł/ha
11. Płatność do roślin pastewnych 438,71    zł/ha
12. Płatność do chmielu 2 129,87    zł/ha
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89    zł/ha
14. Płatność do buraków cukrowych 1 495,63    zł/ha
15. Płatność do pomidorów 3 320,78    zł/ha
16. Płatność do truskawek 1 054,35    zł/ha
17.  Płatność do lnu 486,12    zł/ha
18.  Płatność do konopi włóknistych 235,26    zł/ha
19.  Płatność do tytoniu – Virginia 3,50    zł/kg
20.  Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,46    zł/kg