5 grudnia 2018

Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Katowicach w rozpoczęciu 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Tendencje na polskim rynku wieprzowiny

Polska jest czwartym, po Niemczech, Hiszpanii i Francji producentem wieprzowiny w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji.

Rozmowy ze Światową Organizacją Rolników

W przeddzień otwarcia Szczytu Klimatycznego COP 24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Katowicach z przedstawicielami Światowej Organizacji Rolników (WFO – World Farmers’ Organisation). W spotkaniu uczestniczył także minister środowiska Henryk Kowalczyk.

KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”.

Narodowa Wystawa Rolnicza – podsumowanie

– To było ważne, może najważniejsze wydarzenie rolnicze w tym roku – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując Narodową Wystawę Rolniczą i podkreślił, że wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pokazała jak dużą wagę przywiązują władze państwa do spraw polskiej wsi.

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.