Dobre perspektywy dla polskiego drobiu indyczego

Polskie drobiarstwo wykazuje stałą tendencję rozwojową, a od 2014 roku nasz kraj jest unijnym liderem w produkcji drobiu. Jednocześnie (według danych FAO) Polska w 2016r. była piątym w Unii Europejskiej producentem mięsa indyczego, po Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, z 9% udziałem w unijnej produkcji.

W Polsce w strukturze produkcji żywca drobiowego dominują kurczęta brojlery z udziałem wynoszącym 83%. Jednak rosnąca opłacalność produkcji drobiu zachęca do zwiększania chowu także indyków, która stała się w Polsce ważną dziedziną produkcji zwierzęcej. Od roku 2014 nieprzerwanie rośnie produkcja żywca indyczego, a jego udział w strukturze produkcji drobiu jest względnie stabilny i wynosi około 14%. Korzystnie na rozwój tej gałęzi produkcji wpływa zainteresowanie spożyciem mięsa indyczego w kraju i za granicą. Mięso indycze spełnia wysokie wymagania dietetyków propagujących zdrowy sposób odżywiania się – posiada łatwo przyswajalne białko i znacznie mniej tłuszczu niż mięso innych ptaków hodowlanych.

Polska jest eksporterem netto mięsa indyczego, a udział tego gatunku mięsa w całkowitym eksporcie drobiu w 2017r. kształtował się na poziomie 14%.

Dominującym rynkiem zbytu dla mięsa indyczego z Polski pozostaje Unia Europejska, z 87% udziałem w wolumenie eksportu. W 2017r. najwięcej tego gatunku mięsa eksportowano do Niemiec (32% udziału, 54 tys. ton), Hiszpanii (10%, 16 tys. ton), Wielkiej Brytanii (8%, 13 tys. ton) i Czech (7%, 12 tys. ton). Eksport mięsa indyczego do krajów trzecich stanowił stanowił 13% wolumenu, a największym odbiorcą z 4% udziałem była Ukraina.

W 2018r. krajowy eksport drobiu, w tym również indyków, odznacza się znaczną dynamiką wzrostową, co w dużym stopniu determinowane jest zwiększeniem sprzedaży na rynki pozaunijne – m.in. do tych krajów, które ograniczyły import z Polski z powodu występowania wirusa grypy ptaków w 2017r. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018r. z Polski wyeksportowano 139 tys. ton mięsa indyczego za 356 mln EUR, odpowiednio o 19% i 15% więcej niż przed rokiem. Duże tempo wzrostu eksportu drobiu jest determinowane utrzymaniem konkurencyjności cenowej polskiego asortymentu na rynku UE oraz rozwojem relacji biznesowych z partnerami pozaunijnymi.