19 grudnia 2018

Choinka szkół rolniczych

Tradycją w ministerstwie stało się już wspólne dekorowanie świątecznej choinki bombkami przygotowanymi przez uczniów szkół rolniczych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda z 52 szkół przygotowała własną bombkę.

Rośnie eksport zbóż

W okresie lipiec – październik 2018r. z kraju wywieziono 2,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) wobec 1,8 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 14% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

Rozmowy z rolnikami

W siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi odbyły się rozmowy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami, przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, którym przewodniczył przewodniczący Federacji Marian Sikora.

Współpraca do połowy stycznia

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014-202.

V Kiermasz Świąteczny „Polska Smakuje”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zapraszają na V Kiermasz Świąteczny pod hasłem „Polska Smakuje”. Kiermasz odbędzie się w dniach 19-21 grudnia w godzinach 10:00-18:00, przed wejściem do MRiRW – ul. Wspólna 30, Warszawa.

Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników – konferencja KRUS

W dniu 12 grudnia br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona skutkom wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. W wydarzeniu uczestniczył i słowo wstępne do zebranych wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.