Choinka szkół rolniczych

Tradycją w ministerstwie stało się już wspólne dekorowanie świątecznej choinki bombkami przygotowanymi przez uczniów szkół rolniczych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda z 52 szkół przygotowała własną bombkę.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przystrajał nimi świąteczne drzewko z młodzieżą z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

– Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia wszystkim naszym szkołom rolniczym – zapewnił szef resortu zwracając uwagę na współczesne wyzwania stojące przed rolnictwem. – Rolnictwo jest bardzo skomplikowaną sferą działalności. Może oddziaływać na środowisko zarówno szkodliwie, jak i pozytywnie. Dobrze prowadzone gospodarstwo rolne może być odpowiedzią Polski na wyzwania współczesności – dodał minister.

– Świat bardzo szybko biegnie. Tym bardziej wymagania stawiane młodym rolnikom są coraz wyższe – podkreślił gospodarz spotkania.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski dziękując nauczycielom za ich trudną pracę zwrócił uwagę, że ta praca to wielka służba na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, na rzecz jego przemian.

– W kształceniu młodych ludzi oprócz najnowszej wiedzy fachowej bardzo ważne jest też przekazanie wartości dotyczących tradycji i historii. Gdyby nie polska wieś, jej zaangażowanie, siła i tradycja nie byłoby dziś wolnej Polski – podkreślił minister.

Szef resortu zwrócił również uwagę na szybkość zmian zachodzących w rolnictwie i coraz szerszy udział nowoczesnych technik i technologii, które stosowane są w produkcji rolnej. – Wykorzystujemy komputery, roboty, automaty. Zaczynają być stosowane drony – stwierdził minister.

Szef resortu podkreślił, że te współczesne osiągnięcia nauki stosowane są w rolnictwie precyzyjnym, które nie tylko obniża koszty dzięki bardzo dokładnemu dozowaniu odpowiednich środków np. ochrony roślin, ale pozwala jednocześnie na zwiększenie ochrony środowiska. Podobnie też precyzyjna orka i inne prace polowe wykorzystujące te osiągnięcia wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa.

Życząc młodzieży udanych, rodzinnych świat Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym 2019 roku minister Jan Krzysztof Ardanowski apelował do nauczycieli i uczniów o aktywność w życiu społecznym, w swojej miejscowości.