Rośnie eksport zbóż

W okresie lipiec – październik 2018r. z kraju wywieziono 2,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) wobec 1,8 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 14% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż stanowił ponad 80% wywiezionego wolumenu, tj. 1,8 mln ton. Było to o 34% więcej niż rok wcześniej. Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 780 tys. ton wobec 670 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (wzrost o 17%). Zwiększył się również wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta o 31%, do 231 tys. ton i jęczmienia o 82%, do 93 tys. ton. Eksport kukurydzy był ponad dwukrotnie większy od notowanego przed rokiem i wyniósł 401 tys. ton. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (70% wywiezionego ziarna), w tym przede wszystkim w Niemczech (1,0 mln ton – 57% eksportu ziarna).

Ziarno pszenicy wywożono głównie do Arabii Saudyjskiej (422 tys. ton) i Niemiec (190 tys. ton).

Do Polski w okresie czterech miesięcy sezonu 2018/2019 (w ekwiwalencie ziarna) zaimportowano 780 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 871 tys. ton przed rokiem. Wartość importu była o 4% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 336 mln EUR.

Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1,4 mln ton (w ekwiwalencie ziarna) wobec 0,9 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 0,7 mld EUR i było o 24% większe.