---
Rząd chce bogatej wsi

Rząd chce bogatej wsi

Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło na stanowisku premiera. Tekę ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie objął Krzysztof Jurgiel. Program dotychczasowych reform zostanie zachowany, ale szczególny akcent zostanie położony na sprawy gospodarcze. Rolnictwo i rozwój wsi stanowią jeden z fundamentów „planu Morawieckiego”.

Czytaj więcej.

---
Dobre trzy kwartały

Dobre trzy kwartały

Wstępny bilans handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi, od stycznia do września tego roku, wskazuje na bardzo dobrą dynamikę wzrostu eksportu, a saldo wymiany jest dodatnie.

Czytaj więcej.

---
Więcej mleka

Więcej mleka

Pozytywne sygnały płyną z polskiego rynku mleczarskiego. Rośnie pogłowie krów, a krajowi producenci dostarczyli do skupu więcej mleka niż przed rokiem. Optymistyczne tendencje nie dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej.

---
Specustawa w sprawie ASF

Specustawa
w sprawie ASF

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej specustawy w sprawie afrykańskiego pomoru świń. Zwalczenie tej choroby jest zadaniem nie tylko resortu rolnictwa, ale całego rządu.

Czytaj więcej.

---
Trwają wypłaty

Trwają wypłaty

Do 8 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 9,22 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła 70 proc. kwoty dopłat.

Czytaj więcej.

---
Jubileusz KRUS w Oleśnie

Jubileusz KRUS
w Oleśnie

27-28 listopada odbyły się uroczystości 25-lecia działalności Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie. Jest to najstarsza placówka Kasy, utworzona 1 października 1992 roku. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Prezesa KRUS, Krzysztof Retyk.

Czytaj więcej.

---
Polski drób do Singapuru

Polski drób do Singapuru

Weterynaryjne służby Singapuru poinformowały o ukończeniu rozpatrywania polskiego wniosku dotyczącego możliwości eksportu mięsa drobiowego.

Czytaj więcej.

---