ANR

Agencja pomaga w usuwaniu szkód

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku czynnie uczestniczy w usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez województwo pomorskie z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku.

Ziemia w polskich rękach

Od wprowadzenia nowych zasad obrotu ziemią rolną w Polsce minęło prawie półtora roku. Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowuje wyniki.

Ostatnia szansa na stypendia pomostowe

Kończy się nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z niezamożnych rodzin. Rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 18 sierpnia 2017r., do godziny 16.00.

Wysokie standardy w Pępowie

Wśród strategicznych spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Agencja Nieruchomości Rolnych, znajduje się Stadnina Koni Pępowo. Prowadzi ona, m.in. hodowlę koni rasy Wielkopolskiej oraz Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi.

Dzierżawa i sprzedaż w pierwszym półroczu 2017

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa. Obecnie jej działania koncentrują się głównie na rozdysponowaniu państwowych gruntów w formie dzierżawy, natomiast sprzedaż została znacząco ograniczona.

Nowa instytucja i nowe wyzwania

Pierwszego września rozpocznie pracę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Połączy on dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i część zadań Agencji Rynku Rolnego.

Jubileusz w stadninie

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim należy do najstarszych w Polsce. W tym roku obchodzi jubileusz 200-lecia istnienia. Z tej okazji organizowane są liczne imprezy podkreślające to ważne wydarzenie. Główne uroczystości odbędą się 11-14 sierpnia podczas Święta Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.

Stypendia pomostowe

Od 3 lipca można składać wnioski na stypendia pomostowe. Specjalna aplikacja będzie aktywna do 18 sierpnia, do godziny 16.00. Rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Hodowla nowych odmian roślin misją DANKO

Agencja Nieruchomości Rolnych jest właścicielem 41 spółek hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółki można podzielić na trzy grupy: hodowli roślin (8), hodowli zwierząt (19) oraz hodowli koni i stada ogierów (14). Wśród spółek należących do ANR na szczególną uwagę zasługuje DANKO Hodowla Roślin z siedzibą w Choryni.

Eksperci z Kazachstanu w ANR

W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych, 19 czerwca odbyło się spotkanie z siedmioosobową delegacją ekspertów kazachstańskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komitetu ds. Gospodarki Gruntami i Radcy Ambasady Kazachstanu.