ARiMR

Pieniądze na pomoc dla producentów świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Pieniądze dla producentów trzody

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wniosek w formie elektronicznej

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Ruszyły dopłaty

Od 15 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski można składać do 25 czerwca.

Podsumowania i plany

– To był rok wytężonej pracy – powiedziała o 2017r. Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas briefingu dla dziennikarzy, który odbył się na początku stycznia. Maria Fajger nakreśliła również priorytety ARiMR na 2018r. Najważniejsze zadanie dotyczy wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Od 2018 roku, obowiązują nowe przepisy unijne, zgodnie z którymi o dopłaty bezpośrednie można ubiegać się jedynie składając wniosek przez Internet.

Pieniądze na drogi

Na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przeznaczono 1,4 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się na przełomie 2015 i 2016 roku w Samorządach Województw.

Rozmowy o pieniądzach dla rolnictwa

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami sektora bankowego. Rozmawiano o współpracy przy realizacji pomocy dla producentów rolnych udzielanej przez ARiMR ze środków krajowych.

Blisko 9,25 mld zł na kontach rolników

Do 14 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok blisko 9,25 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada br. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

Trwają wypłaty

Do 8 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 9,22 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła 70 proc. kwoty dopłat.

Zaliczki wypłacone

Wypłata 70-procentowych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017r. zakończyła się sukcesem. Na konta bankowe ponad 1,3 mln rolników trafiło ponad 9,18 mld zł – poinformowała prezes ARiMR Maria Fajger podczas konferencji prasowej z udziałem Krzysztofa Jurgiela, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.