ARiMR

Do 8 listopada ARiMR przekazał na konta rolników 6,27 mld zł

1,07 mln rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018r. Zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października. Jak przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

Pieniądze z PROW

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz powodzią. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 4 grudnia 2018r.

Pomoc dla poszkodowanych

Od 13 do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2017r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, mogą składać wnioski o pomoc.

Już 2,27 mld zł na kontach rolników

Do 26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 2,27 mld zł. – Realizujemy założone tempo wypłat – mówi Paweł Mucha rzecznik prasowy ARiMR.

Pomoc po suszy

Blisko 449 mln zł trafiło już na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą.

Pieniądze na działalność pozarolniczą

Od 15 października do 13 listopada 2018r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Wnioski do 31 października.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy otwórz.

Ochrona przed ASF i powodzią

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018r.

Więcej czasu na wnioski

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31 października terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

Pomoc klęskowa dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR do 28 września.