ARiMR

Pomoc klęskowa dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR do 28 września.

Pomoc klęskowa dla rybaków

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018r. susza. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji do 28 września.

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 15 października do 13 listopada będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze

Od 28 września do 27 października 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Głosujemy na profilu ARiMR

Zakończył się I etap konkursu „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. 2 września poznamy zwycięzców.

Nowa forma pomocy

Od 27 sierpnia do 14 września będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie.

Środki zwiększono o 15 mln zł

Więcej pieniędzy na pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Trzeba się pospieszyć z wnioskami

Tylko do 14 sierpnia mogą składać wnioski o pomoc rolnicy posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz likwidacji stada.

Wypłata rekompensat

Wnioski o wypłatę kolejnych transzy rekompensat za rezygnację z chowu i hodowli świń można składać do 30 września.

Pieniądze dla producentów

Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów. Wysokość pomocy wynosi do 100 tys. euro rocznie.