KOWR

Prognoza cen

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych. Sporządzono prognozy na wrzesień i grudzień 2018r.

Rok ustawy o przewadze kontraktowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów był gospodarzem konferencji poświęconej działaniom w sprawie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Obok gospodarza uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentował Piotr Serafin, dyrektor generalny.

Rośnie produkcja i eksport drobiu

Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) rosnący popyt konsumpcyjny na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów. W 2018r. światowa produkcja kurcząt prawdopodobnie wzrośnie o blisko 2%, do 92,5 mln ton.

Powstaje Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.

Prognoza globalnych zbiorów zbóż

W czerwcu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował kolejną prognozę globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2018/2019. Z uwagi na występującą suszę w Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w niektórych rejonach Federacji Rosyjskiej, przewidywany jest nieco mniejszy wzrost zbiorów w porównaniu z prognozą opublikowaną w maju br.

Rośnie eksport produktów rolno-spożywczych

Wysoka jakość polskiej żywności –naturalnej, smacznej i bezpiecznej – budzi zaufanie zagranicznych konsumentów. W rezultacie od akcesji Polski do UE utrzymuje się wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski.

Rośnie eksport polskiej wołowiny

Polska jest znaczącym unijnym eksporterem produktów wołowych i cielęcych. W pierwszym kwartale 2018r. nasz kraj znalazł się na pierwszym miejscu wśród unijnych eksporterów wołowiny na rynki krajów trzecich.

Rośnie produkcja artykułów mleczarskich

Polska jest jednym z największych dostawców mleka w Unii Europejskiej – po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech. Znacząca podaż surowca i dobrze rozwinięta baza przetwórcza pozwala utrzymać krajowej branży mleczarskiej status liczącego się unijnego producenta.

Rośnie konsumpcja drobiu w Polsce

Polska należy do krajów o największej konsumpcji drobiu w Unii Europejskiej po Portugalii, Hiszpanii, Irlandii i Węgrzech. W przeliczeniu na jednego mieszkańca spożywamy o około 7 kg mięsa drobiowego więcej niż średnio w UE oraz o około 16 kg więcej niż przeciętnie na świecie.

Rośnie pogłowie trzody chlewnej

Według wstępnych danych GUS w marcu 2018r. pogłowie świń w Polsce liczyło 11 992 tys. sztuk, o 6,5% więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych. Pogłowie tuczników zwiększyło się o 9,1%, warchlaków – o 4,8%, a prosiąt – o 5,5%. Loch było o 2,2% więcej, w tym loch prośnych – o 0,8% więcej.