KOWR

Dobre perspektywy dla wołowiny

Warunki chowu bydła opasowego w Polsce sprzyjają wzrostowi krajowej produkcji żywca wołowego. Globalny popyt oraz konkurencyjne ceny polskiej wołowiny na rynku unijnym pozwalają utrzymać eksport z Polski na wysokim poziomie.

Kukurydza i pszenica na minusie

Duża konkurencja, zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, na tradycyjnych rynkach zbytu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wpływa ograniczająco na eksport zbóż z Unii Europejskiej.

Rośnie eksport

W okresie styczeń-październik 2017r., odnotowano wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi. Eksportujemy głównie mięso i podroby, przetwory zbożowo-mączne, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne oraz cukier i wyroby cukiernicze.

Owoce, warzywa i mleko dla uczniów

Unia Europejska przeznaczyła w bieżącym roku szkolnym 250 mln EUR na zapewnienie uczniom dostaw warzyw i owoców oraz przetworów mlecznych. Polska jest jednym z największych beneficjentów tego programu.

Dopłaty wyższe, niż w 2016 roku

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017r. udzielał producentom rolnym wsparcia finansowego z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis. Rolnicy otrzymali 102,9 mln zł do powierzchni 954,5 tys. ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Rzepak rośnie

Duża podaż rzepaku ze zbiorów krajowych w sezonie 2017/2018 przyczyniła się do znaczącego wzrostu polskiego eksportu i ograniczenia importu.

Pieniądze dla pszczelarzy

Sektor pszczelarski otrzymał w ubiegłym roku prawie 25 mln zł wsparcia. Pomoc finansowa została przeznaczona na poprawę ogólnych warunków produkcji i wprowadzanie do obrotu produktów pszczelich.

Rekordowe zboża

Główny Urząd Statystyczny podwyższył krajowe zbiory zbóż w 2017r. o 0,2 mln ton w odniesieniu do szacunku z września. W efekcie produkcja zbóż osiągnęła rekordowy poziom.

Rosną krajowe ceny skupu mleka

W drugim półroczu 2017r., na skutek wysokich cen zbytu produktów mleczarskich i korzystnych uwarunkowań w eksporcie, ceny skupu mleka surowego w Polsce wykazywały tendencję wzrostową.

Ryby mają przyszłość

Polska dysponuje dobrze rozwiniętą, nowoczesną branżą przetwórstwa ryb oraz ma doświadczenie w ich hodowli. Biorąc pod uwagę trendy żywieniowe, niezbędne jest zaopatrywanie konsumentów w wysokiej jakości świeże ryby.