KOWR

Rośnie eksport zbóż

W okresie lipiec – październik 2018r. z kraju wywieziono 2,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) wobec 1,8 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 14% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

Dobre perspektywy dla polskiego drobiu indyczego

Polskie drobiarstwo wykazuje stałą tendencję rozwojową, a od 2014 roku nasz kraj jest unijnym liderem w produkcji drobiu. Jednocześnie (według danych FAO) Polska w 2016r. była piątym w Unii Europejskiej producentem mięsa indyczego, po Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, z 9% udziałem w unijnej produkcji.

Tendencje na polskim rynku wieprzowiny

Polska jest czwartym, po Niemczech, Hiszpanii i Francji producentem wieprzowiny w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji.

Rośnie eksport produktów mlecznych

Przychody branży mleczarskiej z eksportu mleka i jego przetworów w okresie trzech kwartałów 2018r. były nieco większe niż w rekordowym 2017r. Z obliczeń analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że z Polski wywieziono produkty mleczne o wartości 1 710 mln EUR, o 0,3% większej niż w porównywalnym okresie 2017r. Wydatki na zakup tego asortymentu poza granicami naszego kraju wyniosły 745 mln EUR i były o 3 mln EUR większe. W efekcie dodatnie saldo handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi ukształtowało się na poziomie 965 mln EUR wobec 962 mln EUR w okresie styczeń–wrzesień 2017r.

Rośnie spożycie wołowiny w Polsce

W Polsce od 2016r. rośnie spożycie mięsa wołowego. W 2017r. przeciętny mieszkaniec Polski skonsumował 3,2 kg wołowiny, tj. o 1,1 kg (o 52,4%) więcej niż w 2016r. Do wzrostu konsumpcji przyczyniły się m.in.: większa podaż wołowiny na rynku krajowym, relatywne jej potanienie względem mięsa wieprzowego oraz poprawa sytuacji dochodowej ludności.

Rośnie popyt na gęsinę

Polska i Węgry są zaliczane do wiodących producentów gęsiny w Unii Europejskiej. Pogłowie gęsi w Polsce w 2017r. liczyło 952 tys. szt. wobec 859 tys. szt. w roku 2016, co oznaczało blisko 11% wzrost produkcji. Produkcja gęsiny w Polsce stymulowana jest popytem eksportowym oraz coraz większą popularnością tego mięsa wśród polskich konsumentów.

Rośnie pogłowie krów mlecznych w Polsce

W Polsce, w pierwszej połowie tego roku odnotowano dalszy wzrost pogłowia krów, na który wpływ mają, m.in. postępujące procesy restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej.

Aktualna sytuacja na rynku cukru

Według danych Komisji Europejskiej, po dwóch latach deficytu, w sezonie 2017/2018 odnotowano globalną nadwyżkę w produkcji cukru w wysokości 8,6 mln ton. W sezonie 2018/2019 prognozowany jest wzrost światowej produkcji cukru do 185 mln ton, a konsumpcji do 178 mln ton, tj. odpowiednio o 0,5% i 1%.

Malinowy lider

Polska jest największym producentem malin w Unii Europejskiej oraz trzecim na świecie, po Federacji Rosyjskiej i Stanach Zjednoczonych.

Warzywny lider

Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, po Hiszpanii i Włoszech. Roczna krajowa produkcja w latach 2004-2017 wynosiła od 4,8 mln ton do 5,7 mln ton. To około 9% zbiorów w Unii Europejskiej.