KOWR

Rośnie popyt na gęsinę

Polska i Węgry są zaliczane do wiodących producentów gęsiny w Unii Europejskiej. Pogłowie gęsi w Polsce w 2017r. liczyło 952 tys. szt. wobec 859 tys. szt. w roku 2016, co oznaczało blisko 11% wzrost produkcji. Produkcja gęsiny w Polsce stymulowana jest popytem eksportowym oraz coraz większą popularnością tego mięsa wśród polskich konsumentów.

Rośnie pogłowie krów mlecznych w Polsce

W Polsce, w pierwszej połowie tego roku odnotowano dalszy wzrost pogłowia krów, na który wpływ mają, m.in. postępujące procesy restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej.

Aktualna sytuacja na rynku cukru

Według danych Komisji Europejskiej, po dwóch latach deficytu, w sezonie 2017/2018 odnotowano globalną nadwyżkę w produkcji cukru w wysokości 8,6 mln ton. W sezonie 2018/2019 prognozowany jest wzrost światowej produkcji cukru do 185 mln ton, a konsumpcji do 178 mln ton, tj. odpowiednio o 0,5% i 1%.

Malinowy lider

Polska jest największym producentem malin w Unii Europejskiej oraz trzecim na świecie, po Federacji Rosyjskiej i Stanach Zjednoczonych.

Warzywny lider

Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, po Hiszpanii i Włoszech. Roczna krajowa produkcja w latach 2004-2017 wynosiła od 4,8 mln ton do 5,7 mln ton. To około 9% zbiorów w Unii Europejskiej.

Realizacja Planu dla Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawnie realizuje Plan dla Wsi premiera Mateusza Morawieckiego.

Rośnie eksport produktów mięsnych z Polski

Od początku 2018r. notowany jest wzrost sprzedaży zagranicznej mięsa i jego przetworów z Polski. Największą dynamikę wzrostu zarówno wolumenu, jak i wartości eksportu odnotowano w przypadku drobiu.

Rośnie eksport rolno-spożywczy

Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

Rośnie produkcja mleka

Postępujący w Polsce proces restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej przyczynia się do systematycznego wzrostu towarowości produkcji mleka surowego. W ślad za wzrostem cen skupu mleka na rynku unijnym, również w Polsce ceny surowca od lipca 2018r. nieznacznie rosną.

Rośnie pogłowie bydła w Polsce

Korzystne warunki naturalne do chowu bydła oraz utrzymujący się popyt eksportowy na polską wołowinę, głównie ze strony krajów UE, sprzyjają wzrostowi pogłowia bydła w Polsce.