KOWR

Więcej zboża

Najnowsze prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa wskazują, że światowe zbiory zbóż mogą być wyższe niż w poprzednim sezonie. Optymistyczne przewidywania dotyczą także Unii Europejskiej.

Przedłużony termin na składanie projektów

Do 30 maja można składać projekty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019.

Producenci muszą się pospieszyć

Tylko do 15 maja producenci surowca tytoniowego mogą składać wnioski do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wpis do rejestru.

Polska trzecim producentem cebuli w UE

Wyprzedzają nas tylko Holandia i Hiszpania. Co dziesiąta cebula wyprodukowana w Unii Europejskiej wyrosła w Polsce. Konsumenci chwalą je za smak i walory zdrowotne.

Rośnie popyt na miód z Polski

W Polsce zwiększa się liczba rodzin pszczelich oraz producentów miodu, co wynika ze wzrostu popytu krajowego i eksportowego. W 2017r. zarejestrowanych było w Polsce ponad 1,55 mln rodzin pszczelich, o 3,2% więcej niż w roku 2016.

KOWR pomaga społecznościom lokalnym

W ciągu ponad 25 lat swego funkcjonowania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (a wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych) przekazał nieodpłatnie ponad 365 tys. ha gruntów, a w samym 2017r. ponad 2200 ha. Do samorządów lokalnych trafiło łącznie 58,2 tys. ha, a w ubiegłym roku 645 ha. KOWR udzielił też w ubiegłym roku samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 30 mln zł.

Lider w produkcji borówki

Polska jest największym producentem borówki w Unii Europejskiej, z 25 proc. udziałem w zbiorach. W światowej produkcji nasz kraj zajmuje czwarte miejsce (po Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie), z blisko 3 proc. udziałem.

KOWR pomaga społecznościom lokalnym

W 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał uprawnionym podmiotom ponad 2,2 tys. ha gruntów. Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów są samorządy lokalne. W ubiegłym roku na realizację zadań własnych otrzymały 645 ha.

Wzrósł eksport cukru

W 2017r. odnotowano bardzo duży wzrost eksportu cukru. Wolumen sprzedaży zagranicznej kształtował się na poziomie najwyższym od akcesji Polski do UE.

Rośnie eksport jaj konsumpcyjnych

Polska jest ważnym unijnym producentem jaj konsumpcyjnych. Czynnikami stymulującymi rozwój krajowej produkcji są popyt eksportowy oraz konsumpcja krajowa.