KOWR

Rusza kolejna edycja „Programu dla szkół”

W roku szkolnym 2018/2019 na „Program dla szkół” przeznaczono 234,11 mln zł. Skorzysta z niego prawie 2 mln uczniów z całej Polski. Nad jego realizacją czuwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Unia Europejska głównym kierunkiem eksportu zbóż z Polski

W zakończonym sezonie 2017/2018 do krajów UE wyeksportowaliśmy 2,9 mln ton ziarna zbóż. Głównym partnerem handlowym Polski na rynku unijnym są Niemcy. Eksport zbóż do tego kraju w sezonie 2017/2018 wyniósł 2,3 mln ton i stanowił 77% całego wolumenu sprzedaży ziarna na rynek unijny.

Rośnie eksport

Dobre wyniki notuje handel zagraniczny produktami pierwotnego przetwórstwa zbóż. Coraz większą popularnością cieszą się polskie mąki, kasze, grysiki, skrobie zbożowe.

Rośnie produkcja większości artykułów mleczarskich

Utrzymująca się w Polsce od początku 2018r. zwiększona podaż mleka surowego do skupu oraz rosnący globalny popyt na produkty mleczne wpływają stymulująco na wzrost tej branży.

Rekordowy eksport

Od akcesji do Unii Europejskiej eksport wysokoprzetworzonych produktów zbożowych z Polski, pomimo dużej konkurencji na rynku międzynarodowym, charakteryzuje się tendencją wzrostową.

Deklaracje do końca miesiąca!

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018r.

Sytuacja na rynku wołowiny

W 2018r. światowa produkcja wołowiny może zwiększyć się o 2,4%, do 63 mln ton. Wzrost produkcji przewidywany jest, m.in. u największych światowych producentów, tj. w USA (o 5,5%, do 12,6 mln ton), Brazylii (o 3,7%, do 9,9 mln ton) i Chinach (o 0,9%, do 7,3 mln ton).

Rośnie eksport

Od akcesji Polski do UE utrzymuje się wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-maj 2018r. wyniosła 11,4 mld EUR i była o 6% większa niż rok wcześniej.

GUS szacuje zbiory zbóż

Według oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, gryki i prosa) pod zbiory w 2018r. wynosiła 7,2 mln ha i była o około 3% większa niż w roku ubiegłym.

Analiza na półmetku roku

Jednym z najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest zagospodarowanie państwowych gruntów. Warto przeanalizować wyniki dzierżawy, sprzedaży czy też nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom osiągnięte po VI miesiącach 2018r.