KRUS

Finał konkursu

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński, zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Goście z Niemiec

W dniach 29-30 sierpnia KRUS gościł delegację niemieckiej instytucji zabezpieczenia społecznego na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa – Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma swój sztandar

30 sierpnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński odebrał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Sztandar KRUS.

Wyższa renta socjalna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zmieniła się kwota renty socjalnej.

Ogniste żniwa

Lato to czas najbardziej wytężonej pracy na wsi. Rolnikom, dla których trwają żniwa, przychodzi pracować w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach.

Konkurs rozstrzygnięty!

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Internauci mogą ocenić finalistów

1 sierpnia br. w Centrali KRUS odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Trwają żniwa, pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Według danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta wszystkich osób poszkodowanych w gospodarstwach rolnych w skali roku. Najczęściej są to zdarzenia z grupy upadek osób, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Kasa przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r.

KRUS przypomina – bezpieczeństwo ponad wszystko

Kierunki działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.