KRUS

Zmiana wysokości odszkodowania

Od 17 maja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uległa zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne informacje dla rolników i pomocników

Od 18 maja wchodzą w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzające obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS osób, z którymi została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach.

Konkurs na finiszu

Ponad 36 tys. prac wpłynęło na VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zwycięzców poznamy 15 czerwca.

Zakończył się etap zgłoszeń do XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Jak co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 1 087 gospodarstw indywidualnych (o 66 więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni do 50 ha i mieszanym profilu produkcji. Najwięcej gospodarstw zgłoszonych zostało odpowiednio do OR KRUS w Rzeszowie, Warszawie i Krakowie.

Umowa między Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II

Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska i Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński podpisali umowę o współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, programów, usług o charakterze naukowym związanych z tematyką działalności KRUS.

Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik – pilotażowy Program KRUS

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona pilotażowemu Programowi „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, której gospodarzami byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski i Prezes KRUS – Adam Wojciech Sekściński.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z oferty mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Wizyta Prezydenta ISSA w KRUS

W ramach kampanii „Wizja Zero”, której Kasa jest oficjalnym partnerem od stycznia br., Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński oraz Zastępca Prezesa Janina Pszczółkowska spotkali się z Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA – dr Joachimem Breuerem.

Laureaci konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Zakończyła się dwudziesta trzecia edycja corocznego konkursu Kasy adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach wypadkowych i zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. 22 marca br. Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński podczas konferencji poświęconej działaniom prewencyjnym Kasy w 2018 r. wręczył nagrody zwycięzcom konkursu.

Kasa uczestnikiem XXIV Targów AGROTECH

W trakcie odbywających się w dniach 16-18 marca br. XXIV Targów AGROTECH Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński wyróżnił „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS” maszyny i urządzenia spełniające wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.