KRUS

KRUS przypomina – bezpieczeństwo ponad wszystko

Kierunki działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od 1 lipca weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przed nami wielki finał

Zakończony został przedostatni, wojewódzki etap XVI Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który wyłonił 16 laureatów. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z lokalnymi jednostkami OSP

22 czerwca Prezes Kasy Adam Wojciech Sekściński spotkał się w Centrali KRUS z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stawiski. Wspólne działania, które od ponad 15 lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochronę mienia rolników przed skutkami pożarów i negatywnych zjawisk przyrody.

Finał konkursu

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom ósmej edycji Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Konkurs na finiszu

Wojewódzki etap XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dobiega końca. 15 czerwca zakończy się kolejny, tym razem wojewódzki etap XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Borelioza – najczęstsza choroba zawodowa rolników

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, wśród rolników, prawie trzykrotnie zwiększyła się liczba zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie na boreliozę. Główną przyczyną chorób są coraz częściej występujące w Polsce łagodne i wilgotne zimy, przez co wzrasta ilość populacji kleszczy i osobników zakażonych krętkami boreliozy.

List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci
wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości.

Zmiana wysokości odszkodowania

Od 17 maja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uległa zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne informacje dla rolników i pomocników

Od 18 maja wchodzą w życie znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzające obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS osób, z którymi została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach.