KRUS

KRUS na Zgromadzeniu Plenarnym ENASP

W dniach 29-30 października br. przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzięli udział w Zgromadzeniu Plenarnym Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) w Berlinie, której Kasa jest członkiem od 2005 r.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników odnotowanych w ciągu III kwartałów 2018 r.

Dzięki działaniom prewencyjnym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego praca w rolnictwie staje się coraz bezpieczniejsza. Potwierdzają to dane statystyczne dotyczące liczby zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do Kasy.

Cichy zabójca – uwaga, czad!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co roku przypomina i apeluje o ostrożność przy ogrzewaniu swoich domów, mieszkań i pomieszczeń gospodarczych.

Konkurs medialny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w mediach do udziału w XXIV Konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.

Rolniku, pozwól się zauważyć – noś odblaski!

Jesienna aura nie sprzyja bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Coraz wcześniej zapada zmrok, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Obecność tych zjawisk sprawia, że użytkownicy dróg stają się mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni na potrącenia czy przejechania.

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Co znajduje się w zakresie ubezpieczenia?

Dzieci będą ubezpieczone

28 września Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Wielka gala

21 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach koło Poznania odbyła się finałowa gala XVI Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Finał konkursu

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński, zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Goście z Niemiec

W dniach 29-30 sierpnia KRUS gościł delegację niemieckiej instytucji zabezpieczenia społecznego na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa – Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).