MRiRW

Resort rolnictwa przyjął priorytety

Poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa to niektóre z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-19 – zapowiedział w Ostródzie minister Krzysztof Jurgiel.

ASF − edukacja i zwalczanie

O metodach zwalczania afrykańskiego pomoru świń debatowano podczas konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

Sejm o WPR

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie negocjacji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2020r.

Giełdy wyłączone z zakazu

Ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie obejmowało rolników sprzedających owoce i warzywa na giełdach rolno-spożywczych. To efekt postulatów środowisk rolniczych i bezpośrednia interwencja ministra rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela.

Najlepsi farmerzy

Konkurs Rolnik – Farmer Roku wpisał się na stałe do kalendarza najważniejszych branżowych imprez. O jego randze świadczy coraz większa rzesza uczestników ubiegających się o laury zwycięzcy. Uroczysta finałowa gala XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku odbyła się 2 lutego w Warszawie.

Odpoczywaj na wsi

Promocja turystyki wiejskiej w skali regionów i kraju oraz dotarcie z ofertą do zagranicznych klientów − to najważniejsze cele projektu „Odpoczywaj na wsi”. W tym roku akcję zaplanowano na jeszcze szerszą skalę, niż w ubiegłych latach.

Przyjazny pracodawca

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz pierwszy została wyróżniona Certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat został przyznany na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

W Budapeszcie o przyszłości WPR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Budapeszcie. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Cała prawda o bioasekuracji

Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii za niewłaściwe przygotowanie i złą realizację programu, który miał zahamować afrykański pomór świń. Ministerstwo wydało komunikat w tej sprawie.

W wielu sprawach mówimy jednym głosem

Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gościł Isabel Garcia Tejerinę, hiszpańską minister Rolnictwa, Rybołówstwa, Wyżywienia i Ochrony Środowiska. Rozmawiano, m.in. o stanowisku w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, sytuacji na rynkach rolnych, a także doświadczeń Hiszpanii w łagodzeniu skutków afrykańskiego pomoru świń.