MRiRW

Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom

W 100. lecie odzyskania niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej polscy rolnicy zostali uhonorowani specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej wspólnej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość.

Rozmowy o rolnictwie ekologicznym

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego. Omówiono postulaty NSZZ RI Solidarność zawarte w propozycji Zarysu Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce.

Światowy Dzień Pszczół

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski uczestniczył w obchodach pierwszego Światowego Dnia Pszczół w Brdo pri Kranju na Słowenii. Wiceministra zaprosił Dejan Židan, wicepremier, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Republiki Słowenii.

Wizyta w Chinach

Sekretarz stanu Jacek Bogucki złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do tamtejszego rynku oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych.

Dialog z rolnikami

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Rada działa od dwóch lat. W jej pracach bierze udział ponad sto organizacji.

Gazeta wybiórcza, czyli cała prawda o pałacu w Sieniawie

„Gazeta Wyborcza” w wydaniu papierowym i na swoim portalu opublikowała artykuł „Wart minister pałaca”. Brak zrozumienia przepisów prawa przez autorkę publikacji sprawia, że Czytelnicy zostali wprowadzeni w błąd.

Spotkania w Małopolsce

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z rolnikami w Szczucinie i Proszowicach. Szef resortu rolnictwa przedstawił zrealizowane dotychczas działania wynikające z przyjętego na początku kadencji planu. – Sprawy wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich są priorytetowe i po raz pierwszy odpowiada za nie cały rząd – podkreślił minister.

Polska wołowina 2022

– Strategia rozwoju sektora wołowiny jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który przyjął resort jesienią 2016 – poinformował podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel.

Sytuacja na rynku warzyw

– Od dwóch lat występują zakłócenia na rynku niektórych warzyw. W największym stopniu dotyczy to rynku ziemniaków, gdzie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił spadek cen – powiedział minister Jurgiel podczas konferencji prasowej.

Uproszczenie dla rolników

Minister Krzysztof Jurgiel przygotował regulacje prawne, które umożliwiają rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw – jednej z praktyk zazielenienia.