MRiRW

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dożynki Prezydenckie w Spale

– Często nie zwracamy na to uwagi, ale to właśnie dzięki pracy rolnika, jego trudowi, dzięki także jego ryzyku, bo przecież jest zdany na łaskę i niełaskę przyrody, żywiołów, właśnie jesteśmy w Polsce bezpieczni, mamy polską żywność, nie jesteśmy w tym zakresie od nikogo zależni. I to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie polscy rolnicy robią dla polskiego państwa, ich ogromna, nieoceniona zasługa – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości dożynkowych w Spale.

Zazielenienia a susza – odstępstwa

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotkliwa susza dotknęła w tym roku wielu rolników i część z nich nie może wywiązać się z zawartych umów na dostawy produktów rolnych z przyczyn od nich niezależnych.

Minister rolnictwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Szef resortu rolnictwa wziął udział w dwóch panelach, na temat GMO oraz innowacyjności w rolnictwie.

Eko – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaprasza podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii społecznej mającej na celu promocję żywności i produktów ekologicznych.

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu przedstawi propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu, m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

List ministra z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, a nie tylko „miał”; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich.”

Jan Paweł II

Dożynki Jasnogórskie

− Idzie dobry czas dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo jest silne i będzie jeszcze silniejszym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Będzie często tym kołem, które poruszy inne sektory gospodarki, dostarczając im również surowców – podkreślił minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas obchodów Święta Dziękczynienia za plony na Jasnej Górze.

Wsparcie dla producentów rolnych

Od 14 do 28 września producenci rolni, którzy w tym roku z powodu suszy lub powodzi ponieśli straty na powierzchni co najmniej 70 proc. upraw, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.