MRiRW

Poparcie dla polskiego wniosku w sprawie suszy

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), na wniosek Polski, ministrowie oraz komisarz ds. rolnictwa omawiali sytuację rolników dotkniętych w Polsce suszą.

Można pracować na ugorach

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Obchody w Michniowie

W Michniowie, w województwie świętokrzyskim, odbyły się obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Pomoc producentom świń

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR wraz z uchwałą o zgodzie na unijny program pomocowy dla hodowców świń, którzy w związku z ASF zaniechali produkcji.

MRiRW dołącza do portalu GOV.PL

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest kolejnym resortem, który zmienia stronę internetową, na lepiej dostosowaną do oczekiwań i potrzeb odbiorców.

O nowych propozycjach dla rolnictwa

Rozmowa na temat nowych, skuteczniejszych zasad współpracy z organizacjami rolniczymi – na rzecz polepszenia sytuacji polskiego rolnictwa – zdominowała spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Minister na naradzie ambasadorów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rozmowy polsko-litewskie

Jan Krzysztof Ardanowski: nie można dążyć do zmniejszenia środków na finansowanie WPR, ponieważ będzie to ze szkodą dla europejskich społeczeństw.

Giedrius Surplys: unijna perspektywa 2021-2027 jest ambitna pod względem celów, ale nie pod względem możliwości.

Susza – komisji wciąż mało

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów.

Ograniczenie możliwości stosowania neonikotynoidów

W związku z licznymi apelami kierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poparcia pełnego zakazu stosowania 3 substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, ministerstwo przedstawiło wyjaśnienia.