Eko – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zaprasza podmioty z branży „EKO” do współpracy przy kampanii społecznej mającej na celu promocję żywności i produktów ekologicznych.

Rośnie eksport

Dobre wyniki notuje handel zagraniczny produktami pierwotnego przetwórstwa zbóż. Coraz większą popularnością cieszą się polskie mąki, kasze, grysiki, skrobie zbożowe.

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 15 października do 13 listopada będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu przedstawi propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu, m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

Goście z Niemiec

W dniach 29-30 sierpnia KRUS gościł delegację niemieckiej instytucji zabezpieczenia społecznego na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa – Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

List ministra z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, a nie tylko „miał”; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich.”

Jan Paweł II

Dożynki Jasnogórskie

− Idzie dobry czas dla polskiego rolnictwa. Polskie rolnictwo jest silne i będzie jeszcze silniejszym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Będzie często tym kołem, które poruszy inne sektory gospodarki, dostarczając im również surowców – podkreślił minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas obchodów Święta Dziękczynienia za plony na Jasnej Górze.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma swój sztandar

30 sierpnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński odebrał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Sztandar KRUS.

Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze

Od 28 września do 27 października 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Rośnie produkcja większości artykułów mleczarskich

Utrzymująca się w Polsce od początku 2018r. zwiększona podaż mleka surowego do skupu oraz rosnący globalny popyt na produkty mleczne wpływają stymulująco na wzrost tej branży.