Nauka Praktyce

Pod takim tytułem odbyła się w ministerstwie konferencja podsumowująca wykonanie zadań programu wieloletniego pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” realizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Posiedzenie Komisji Kwalifikującej wyroby do Znaku Bezpieczeństwa KRUS w 2018 roku

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników, m.in. przyznaje wyrobom o ponadprzeciętnym standardzie bezpieczeństwa Znak Bezpieczeństwa KRUS.

Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w Katowicach w rozpoczęciu 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Tendencje na polskim rynku wieprzowiny

Polska jest czwartym, po Niemczech, Hiszpanii i Francji producentem wieprzowiny w UE z 8% udziałem w unijnej produkcji.

Rozmowy ze Światową Organizacją Rolników

W przeddzień otwarcia Szczytu Klimatycznego COP 24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w Katowicach z przedstawicielami Światowej Organizacji Rolników (WFO – World Farmers’ Organisation). W spotkaniu uczestniczył także minister środowiska Henryk Kowalczyk.

KRUS partnerem kampanii UOKiK „Seniorze, nie daj się oszukać!”

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”.

Narodowa Wystawa Rolnicza – podsumowanie

– To było ważne, może najważniejsze wydarzenie rolnicze w tym roku – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując Narodową Wystawę Rolniczą i podkreślił, że wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pokazała jak dużą wagę przywiązują władze państwa do spraw polskiej wsi.

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Tworzymy kanon kuchni polskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło się opracowania „Kanonu kuchni polskiej”/„Polskiego dziedzictwa kulinarnego”. Wszystkich miłośników kuchni polskiej zapraszamy do współpracy i zaangażowania się w ten projekt.

10 mld zł na kontach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników ok. 10 mld zł z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018r. Od 3 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności.