Przyjazny pracodawca

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz pierwszy została wyróżniona Certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat został przyznany na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Pieniądze dla producentów trzody

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wizja Zero

30 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której przewodniczącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Adam Wojciech Sekściński.

Rośnie eksport

W okresie styczeń-październik 2017r., odnotowano wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi. Eksportujemy głównie mięso i podroby, przetwory zbożowo-mączne, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne oraz cukier i wyroby cukiernicze.

W Budapeszcie o przyszłości WPR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Budapeszcie. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Cała prawda o bioasekuracji

Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii za niewłaściwe przygotowanie i złą realizację programu, który miał zahamować afrykański pomór świń. Ministerstwo wydało komunikat w tej sprawie.

W wielu sprawach mówimy jednym głosem

Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gościł Isabel Garcia Tejerinę, hiszpańską minister Rolnictwa, Rybołówstwa, Wyżywienia i Ochrony Środowiska. Rozmawiano, m.in. o stanowisku w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, sytuacji na rynkach rolnych, a także doświadczeń Hiszpanii w łagodzeniu skutków afrykańskiego pomoru świń.

Bezpiecznie na wsi

Ruszyła ósma edycja konkursu plastycznego KRUS dla dzieci.

Wniosek w formie elektronicznej

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Kolejna szkoła pod skrzydłami resortu

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał porozumienie w sprawie przejęcia kolejnej szkoły rolniczej. Pod skrzydła resortu przeszła placówka edukacyjna w Brzostku, w powiecie dębickim.