Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników odnotowanych w ciągu III kwartałów 2018 r.

Dzięki działaniom prewencyjnym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego praca w rolnictwie staje się coraz bezpieczniejsza. Potwierdzają to dane statystyczne dotyczące liczby zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do Kasy.

Konsultacje polsko-niemieckie

W ramach XV konsultacji polsko-niemieckich, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadzone zostały rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Niemiec.

Aktualna sytuacja na rynku cukru

Według danych Komisji Europejskiej, po dwóch latach deficytu, w sezonie 2017/2018 odnotowano globalną nadwyżkę w produkcji cukru w wysokości 8,6 mln ton. W sezonie 2018/2019 prognozowany jest wzrost światowej produkcji cukru do 185 mln ton, a konsumpcji do 178 mln ton, tj. odpowiednio o 0,5% i 1%.

Pomoc dla poszkodowanych

Od 13 do 27 listopada producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2017r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, mogą składać wnioski o pomoc.

Polska wieprzowina wraca na amerykański rynek

– Szybka reakcja i mocne argumenty sprawiły, że polska wieprzowina z 16 zakładów wraca bez ograniczeń na rynek amerykański – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Malinowy lider

Polska jest największym producentem malin w Unii Europejskiej oraz trzecim na świecie, po Federacji Rosyjskiej i Stanach Zjednoczonych.

O problemach sadowników

W Senacie RP zorganizowano specjalną konferencję poświęconą przetwórstwu owoców w Polsce, uwarunkowaniom i perspektywom tego rynku.

Czy wiemy co jemy i co jeść będziemy?

Pod takim hasłem odbyła się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej debata, w której wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Już 2,27 mld zł na kontach rolników

Do 26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 2,27 mld zł. – Realizujemy założone tempo wypłat – mówi Paweł Mucha rzecznik prasowy ARiMR.

Przedłużony termin składanie wniosków suszowych

Do 16 listopada minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.