Rośnie produkcja i eksport drobiu

Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) rosnący popyt konsumpcyjny na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów. W 2018r. światowa produkcja kurcząt prawdopodobnie wzrośnie o blisko 2%, do 92,5 mln ton.

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od 1 lipca weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Minister na naradzie ambasadorów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w naradzie Ambasadorów RP – dorocznym spotkaniu szefów placówek, które organizowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Można dostać 60 tys. zł

Już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Rozmowy polsko-litewskie

Jan Krzysztof Ardanowski: nie można dążyć do zmniejszenia środków na finansowanie WPR, ponieważ będzie to ze szkodą dla europejskich społeczeństw.

Giedrius Surplys: unijna perspektywa 2021-2027 jest ambitna pod względem celów, ale nie pod względem możliwości.

Susza – komisji wciąż mało

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów.

Premia dla młodych rolników

30 lipca upłynie termin składania wniosków o przyznanie bezzwrotnej pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”. Można dostać 100 tys. zł.

Pieniądze na modernizację gospodarstw

Do 27 lipca można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Rolnicy mogą liczyć nawet na 900 tys. zł.

Przed nami wielki finał

Zakończony został przedostatni, wojewódzki etap XVI Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który wyłonił 16 laureatów. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powstaje Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.